ZOU JE BEST IETS OP DE SITE WILLEN ZETTEN MAAR WEET JE NIET HOE DAT MOET, GEEN NOOD, STUUR HET OP NAAR DE WEBMASTER, STUUR HET NAAR  wm@vnwgz.nl

Wandeling 2 juni 2019 Oude Buisse Heide

Zondagmorgen om 7 uur waren er 11 leden verzameld bij 't Pannehuske in Achtmaal. Het was een zonnige ochtend, er was veel te horen en te zien. Een bonte vliegenvanger die eten bracht voor de kleintjes.
bonte vliegenvanger
bonte vliegenvanger heeft uis schoongemaakt
paardenbloem
meikever( gewond aan vleugel)
platbuik
koningskaars
graspieper en grasmus

Verslag algemene ledenvergadering Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert, 2019.

 

D.D. 14 maart 2019  in het Vogelrevalidatiecentrum in Klein-Zundert, aanvang 20.00 uur.

 

 

1.  Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet aanwezigen (36 leden) welkom in de Maas-Jacobszaal van het Vogelrevalidatiecentrum. 

 

 

Avond wandeling op zoek naar de nachtzwaluw

25 Mei zijn wij op zoek gegaan naar de nachtzwaluw in natuurgebied de moeren. Wij zijn met 5 personen vertrokken vanaf de parkeerplaat in den anker om 20.30 uur. Eerst een wandeling gemaakt door het natuurgebied verschillende vogels gezien en gehoord bijzonder was een nestholte van een grote bonte specht . Het nest met de luidruchtige jongen zat op slechts 1,50 meter van de grond. Toen het begon te schemeren hoorde wij in de verte de nachtzwaluw. Wij zijn een eind verder op een boomstam gaan zitten en weldra lieten de nachtzwaluws zich horen . De roep en de bekende ratel .

wandeling 18 Mei natuurgebied de broskens

Zondag 18 Mei zijn wij met 8 personen naar het natuurgebied de broskens geweest. Dat is in de buurt van Baarle en is in beheer door staats bos beheer. Het was redelijk weer op een enkel buitje na . De route was uitgestipelt door Willem van Kuijk. Prachtige omgeving en veel gezien en gehoord. Daarom ook deze oproep aan iedereen die een mooi gebied kent en waar wij eigenlijk nooit komen. Meld het bij mij en misschien kunnen wij dat dan inpassen in de volgende agenda. De volgende waarnemingen vond ik bijzonder: koek koek---spotvogel---geelgors--nachtegaal.

Wandeling 5 mei 2019 naar natuurgebied Rondgors

Wij waren die dag met 8 personen op pad in natuurgebied de rondgors. Dit gebied is nog maar een paar jaar in ontwikkeling en toch is er al veel te horen en zien. Het is een plas-dras gebied met veel vogels Wij vertrokken om7 uur in de morgen van af parkeerplaats de bak van de pannenhoef. Het natuurgebied ligt dan aan de overkant van de weg. Het weer was koud en een enkel klein buitje. Maar halvewegen de tocht was daar de boerderij van Mieke die ook bij de wandeling was. Daar hebben we lekker aan de koffie met koek gezeten.

Kelsdonk 22-04-2019

Wandeling Kelsdonk, Laarzenpad, Etten-Leur Met 16 leden waren we om 7.30 uur in de Etten-Leurse polder verzameld. Vanaf het begin was er al veel te horen en te zien. Ooievaar, zwartkop, roodborsttapuiten, scholekster, 13 reeën, hazen, blauwe reiger, koekoek, merel, zanglijster, spreeuw, torenvalkjes, houtduif, holenduif, fitis, tjiftjaf, vink, kneu, witte kwikstaart, grote zilverreiger, fazanten, boerengans,
fitis
rietgors
grasmus
vogelmelk
vrouwtje roodborsttapuit
familie grauwe gans
zomertaling
wintertaling

Het paddenjaar 2019

2019 was een dramatisch jaar wat betreft de paddenoverzet bij de Leemputten.
113 !!! padden hebben we overgezet, vorig jaar waren het er nog 687 en in het topjaar
2005  het grote aantal van 4283 !! padden die we een veilige overtocht hebben bezorgd.
 
De reden dat het er dit jaar zo weinig waren is onduidelijk, het is geen landelijke trend,
mischien kwam het door de droge zomer van 2018 in combinatie met de hoge grond met
weinig schuilmogelijkheden in hun overwinteringsgebied.

Zondag 14 april 2019

Lentewandeling in de MATJES Achtmaal. Met 11 leden van de Vogel- en Natuurwerkgroep waren we rond 7.20 uur bij de Matjes. Het vroor en de zon liet zich even zien. We hebben weer veel gezien en gehoord. Patrijs, ree, grote bonte specht, blauwborsten, rietgors, roodborsttapuit, vrouw bruine kiekendief, tapuit, graspiepers, kneu, boerenzwaluwen, tjiftjaf, fitis, vink, kool- en pimpelmees, vink, roodborst, hazen, fazant, winterkoninkje, zanglijster, zwartkop, duiven, kraaien, buizerd, spreeuwen, kievit, wulp, grutto,

Pagina's

Subscribe to Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert RSS