Ons lidmaatschap

Wilt u lid worden, wilt u uw contributie betalen of wilt u een vraag stellen, zie de info hieronder:

Ledenadministratie:       Tineke Everaers

Tel:                                 076 - 597 60 35

Stuur uw vragen naar:   tineke@vnwgz.nl

Kosten lidmaatschap per kalenderjaar:

€ 12,00 per persoon
€ 20,00 per gezin
€   6,00 per jeugdlid tot 16 jaar

Rekeningnummers van de vereniging:

Rabobanknummer:   NL13 RABO 0132 8064 01 (BIC: RABONL2U)
Gironummer:           NL77 INGB 0002201989  (BIC: INGBNL2A)

t.n.v. Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert
Willem Passtoorsstraat 43
4881 BN Zundert

Aarzel niet om ons vragen te stellen.
Voor vragen over onze vereniging e-mail naar onze bestuursleden:   bestuur@vnwgz.nl