Nieuwsbrief september 2011

De zomer van 2011, die maar geen zomer wilde worden, loopt alweer op zijn einde en dat betekent dat voor ons het nieuwe seizoen weer aanbreekt. Voor de vogelaars onder ons is dat weer een prachtige tijd want na de relatief rustige zomermaanden worden onze gevleugelde vrienden weer actief en tijdens de komende trekperiode is het weer genieten van de vele soorten die in de natuurgebieden in onze directe omgeving neerstrijken om te komen foerageren. Op het programma staan weer een aantal bijzondere wandelingen en excursies en natuurlijk zijn jullie allemaal van harte welkom om hieraan deel te nemen en gegarandeerd worden er ook de komende maanden weer een aantal heel bijzondere soorten gespot.

Ook staan er weer veel interessante lezingen op het programma en de onderwerpen zijn weer heel gevarieerd zoals een lezing over de grauwe kiekendief en de trek van de kraanvogels. Maar we maken ook een rondreis door Tibet/Nepal en vogelreis naar Spitsbergen en de Pyreneeën.

De gemeente Zundert is sinds kort aangesloten bij het "Natuurloket" en dit systeem bundelt natuurgegevens zodat de gemeente digitaal inzicht heeft in de geregistreerde waarnemingen van wilde planten en dieren binnen de gemeentegrenzen. Natuurlijk kunnen zij onze hulp goed gebruiken om deze databank te helpen vullen en natuurliefhebbers worden gevraagd om de aanwezige wilde planten en diersoorten te inventariseren. Op de website van de gemeente Zundert

www.zundert.nl>inwoner>beleidsterreinen>milieu en afval>Natuurloket is een "aanmeldingsformulier waarnemingen"beschikbaar en dit formulier kunt u gebruiken om uw waarnemingen aan de gemeente door te geven. Als het formulier is ingevuld kunt u het naar natuurloket@zundert.nl doormailen. Ook kunnen er foto’s worden meegestuurd en de gemeente zorgt ervoor dat de aangeleverde gegevens worden gecontroleerd en ingevoerd in het Natuurloket. Als hierover nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met Alice Bos (076-5969854).

Natuurlijk hopen wij erop dat jullie weer in groten getale de excursies/wandelingen en lezingen zullen bezoeken maar vanzelfsprekend zijn jullie ook altijd van harte welkom op de natuurwerkdagen en ook de werkgroep van de vlindertuin in het Vogelrevalidatiecentrum kan altijd hulp gebruiken dus rekenen wij erop dat wij jullie ook bij deze werkzaamheden soms mogen begroeten. Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met een van de bestuursleden.

Voor iedereen een heel kleurrijke herfst toegewenst met veel vogels en paddenstoelen.

Dré Mutsters
Voorzitter