Programma periode april t/m juli 2011

Zondag 10 april
Natuurwandeling 

Vergoeding € 2,50

Natuurlijk staat de wandeling door het kleinschalige en gevarieerde natuurgebiedKelsdonk bij Etten-Leur weer op het programma.  Garanties kunnen we niet geven maar naast de vele soorten zang-, water- en roofvogels gaan we zeker weer de blauwborst zien Vertrek 07.00 uur vanaf het Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A - verzamelen 07.30 uur bij het havenpaviljoen “de Turfvaart’ bij de jachthavenDe Keen in Etten-Leur.
Zaterdag 16 aprilVogeltelling Telling van watervogels vanaf de boot op het Krammer/Volkerak. Als je mee wil gaan dan vooraf deelname aanmelden bij Ad van Gastel (076-5985332 – email: ad.gastel@ziggo.nl) 
Zaterdag 23 april
Natuurwerkmorgen
 Met Geert Konings, boswachter en beheerder van Landgoed De Moeren, gaan we weer beheer- en onderhoudswerk uitvoeren op landgoed De Moeren. Samenkomst om 09.00 uur bij de nieuwe zwarte schuur vooraan in de Moersebaan waar de koffie dan al klaar staat.Informatie: Dré Mutsters (tel. 076-5975124 of email: dre@vnwgz.nl)

Maandag 25 april
Tweede Paasdag
Natuurwandeling 

Vergoeding € 5,00

Natuurexcursie door het vennenlandschap op het landgoed Huis ter Heide waar de stilte en rust nog hoorbaar zijn tussen de glooiende akkers en loof- en naaldbossen; hier laat de wielewaal zijn ‘diedeldjoo’-gezang nog horen en zijn de boomkikkers weer teruggekeerd.Vertrek 06.30 uur vanaf het Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A - verzamelen 07.45 uur op de parkeerplaats van café ’t Maoske in de Moer (bij Loon op Zand)

Zaterdag 7 mei
Natuurwandeling 

Vergoeding € 8,00

Een dagexcursie naar het eiland “Tiengemeten”. Helaas hebben we vorig jaar de zeearend niet gezien maar wel heel veel dwergmeeuwen en een groot aantal zang- en roofvogels, steltlopers en eenden- en ganzensoorten die samen met de grote grazers en paarden nu dit unieke eiland in het Hollands Diep bevolken. Zorg zelf voor koffie en broodjes.Vertrek 07.30 uur vanaf het Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A en om 09.00 uur nemen we de pont in Nieuwendijk op Zuid Beijerland.
Zaterdag 14 mei
Vogeltelling
Voorjaarstelling van watervogels vanaf de boot op het Krammer/Volkerak.  Als je mee wil gaan dan even aanmelden bij Ad van Gastel (076-5985332 – email: ad.gastel@ziggo.nl)

Zondag 22 mei
Natuurwandeling 

Vergoeding  € 1,00

Excursie langs en door het rietmoeras De Matjes, het gebied van de blauwborst, rietgors, watersnip, bruine kiekendief en vele andere soorten water- en weidevogels.  Deze prachtige natte natuurparel op de Nederlands-Belgische grens i s nog steeds in ontwikkeling. Vertrek 07.00 uur vanaf het Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A en 07.15 uur verzamelen bij de kerk in Achtmaal.
Woensdag 25 mei
Avondwandeling
Een avondwandeling door de Oude Buisse heide en De Reten waar de buizerd miauwend boven de bossen en de velden hangt terwijl de reeën langs de bosrand fourageren; op het Rietven is het nu een drukte van belang met watervogels en steltlopers.Vertrek 19.45 uur vanaf het Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A en verzamelen om 20.00 uur bij de parkeerplaats van café ’t Pannenhuske/Wallsteijn.
Hemelvaartexcursie
Hongarije 
28 mei t/m 4 juni
Dit jaar gaat de reis naar Hongarije en we komen niet naar huis voordat we Grote Trap over de uitgestrekte grassteppen van de  poestas hebben zien vliegen.  Voor deelname 2012  en meer informatie over deze meerdaagse excursie gelieve contact op te nemen met Jac Brosens (tel  076-5973019 of email: jbrosens@hetnet.nl)
Woensdag 8 juni
Avondexcursie
Is de nachtzwaluw teruggekeerd op de Tachtig Bunders van landgoed De Moeren? Horen we zijn typische luid snorrende geluid bij valavond als de zon is ondergegaan en zien we zijn silhouet met witte vleugelstippen door de duisternis vliegen? Misschien laat ook de dodaars die op de plaatselijke vennen broedt zijn ‘gehinnik’ horen.Vertrek 20.00 uur vanaf het Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A en verzamelen 20.15 uur bij café’t Anker /De Moeren.
Tweede Pinksterdag
Maandag 13 juni
Fietstocht
We maken een fietstocht door Zuid-Beveland langs de schorren, kreken  en slikken van de Wester- en Oosterschelde; we rijden door het vogelrijke natuurgebied de Yersekse Moer en onderweg genieten we van de rijke Zeeuwse dijkflora- en fauna.  Natuurlijk stoppen we op tijd voor koffie met een lekkere Zeeuwse bolus en in Yerseke voor een bakje vis!Vertrek met de auto om 10.00 uur vanaf het Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A (Bij slecht weer gaat deze fietstocht niet door; informatie Dré Mutsters – 076-5975124)
Zaterdag 18 juni
Vogeltelling
Zomertelling van watervogels vanaf de boot op het Krammer/Volkerak. Als je mee wil dan vooraf deelname aanmelden bij Ad van Gastel (076-5985332 – email: ad.gastel@ziggo.nl)

Zondag 19 juni
Natuurexcursie 

Vergoeding € 2,00

Een wandeling door het landgoed De Vloeiweide met zijn grote landschappelijke verscheidenheid is altijd weer een belevenis. De Turfvaart en Bijloop meanderen door dit natuurgebied waar vele soorten zang- en roofvogels kunnen worden waargenomen.Vertrek 07.00 uur vanaf het Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A en 07.15 uur verzamelen bij de kerk in Rijsbergen.
Zaterdag 25 juniNatuurwerkmorgen We gaan weer  beheer- en onderhoudswerk uitvoeren op landgoed De Moeren. Samenkomst om 09.00 uur bij de zwarte ‘werk’- schuur in de Moersebaan waar de koffie klaar staat. Na afloop nog even de morgen evalueren onder het genot van een lekker soepje. Informatie: Dré Mutsters (tel.  076-5975124 of email: dre@vnwgz.nl)
Zondag 26 juni
Fietstocht
Als het weer op 13 juni te slecht is om te fietsen dan wordt de fietstocht door Zuid-Beveland naar 26 juni verzet.  Als de fietstocht op 13 juni gewoon doorgaat doen we  vandaag een andere fietsroute. Informatie over deze tocht komt nog per email.
Woensdag 30 juni
Avondwandeling
Avondwandeling langs de ecologische verbindingszones van de Aa- of Weerijs en de Kleine Beek; we lopen o.a. langs de natte natuurparels van de Boontuinen en de Muisvlonder waar de oeverzwaluwen en de ijsvogel inmiddels hun stek hebben gevonden.Vertrek 19.00 uur vanaf het Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A
Zaterdag 16 juli
Vogeltelling
Zomertelling van watervogels vanaf de boot op het Krammer/Volkerak. Deelname vooraf aanmelden bij Ad van Gastel (076-5985332 – email: ad.gastel@ziggo.nl)
 

Voor vragen en informatie over bovengenoemde activiteiten gelieve contact op te nemen met Dré Mutsters (076-5975124) of Ad van Gastel (076-5985332) 

De reiskostenvergoeding vermeld bij de excursies geldt voor de passagiers en is bepaald op km-basis van de bestemming. 

Plaats van verzamelen: 
parkeerplaats Vogelrevalidatiecentrum, Luitertweg 36A, Klein Zundert.