Nieuwsbrief januari 2010

Terwijl ik dit schrijf valt er een enorm pak sneeuw en vriezen de oren bijna van je hoofd en je kunt je amper voorstellen dat de Klimaattop in Kopenhagen een akkoord heeft afgesloten over vermindering van de CO2-uitstoot om de opwarming van de aarde te beperken. Of het allemaal voldoende is moeten we nog afwachten.

Wij gaan er in 2010 in ieder geval weer een natuurrijk jaar van maken. Zie bijgaand overvol programma van excursies, wandelingen en lezingen.

Ook dit jaar organiseren we weer de familie-winterwandeling door de Moerse bossen en Tachtig Bunders en dan zal op 31 januari  de schuur bij Frans en Toos Mutsters tot een warme ‘winterkamer' worden omgetoverd waar wij met koffie en koek, glühwein en snert met Belgisch brood de wandelaars weer snel ontdooid hopen te hebben. De kosten bedragen euro 4,00 p/p en euro 2,00 voor kinderen tot 14 jaar. Deelname vooraf aanmelden bij Dré Mutsters (tel 5975124 of email:dre.mutsters@home.nl).

De fotowedstrijd heeft inmiddels ook zijn vaste plaats op de activiteitenlijst veroverd en wij hopen ook dit jaar weer een groot aantal foto's binnen te krijgen zodat wij op 20 en 21 februari een prachtige expositie aan het publiek kunnen presenteren. De foto's moeten voor eind januari worden ingeleverd en voor meer informatie gelieve Ado Havermans (tel. 5974661) of Tineke Everaers (tel. 5976035) te contacteren.

Al een aantal jaren gaan we met een groepje natuurliefhebbers tijdens de Landelijke Vrijwilligersdag op het landgoed De Moeren natuur- en herstelwerkzaamheden uitvoeren. We plaggen o.a. stukjes heide zodat de zeldzame Ronde Zonnedauw, de Moeraswolfsklauw en de Klokjesgentiaan weer kansen krijgen hier terug te keren. Wij willen deze werkzaamheden nu gestructureerd gaan doen als werkgroep. Onder leiding van de terreinbeheerder en boswachter Geert Konings zouden we dan bv. één keer in de twee maanden een zaterdagochtend allerhande natuurherstelwerkzaamheden kunnen uitvoeren op het landgoed. Meer informatie volgt binnenkort maar wij willen graag weten wie voor deze werkgroep belangstelling heeft. Informatie en aanmelding voor deelname: Dré Mutsters of Geert Konings (geert.konings@home.nl).

Bij voldoende belangstelling gaan we dit voorjaar (maart) ook weer van start met de Vogelherkenningscursus. Wilt u hieraan deelnemen of kent u familieleden of kennissen die hiervoor belangstelling hebben dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk.

Zoals jullie zien staat er weer een groot aantal activiteiten op het programma en wij hopen dat wij jullie bij de lezingen, de wandelingen en excursies allemaal in groten getale mogen begroeten om te beginnen bij de kerstwandeling op tweede kerstdag en de Nieuwjaarswandeling op 3 januari.

Ook namens alle de bestuursleden hele fijne kerstdagen en een natuurrijk 2010!

Dré Mutsters