Nieuwsbrief september 2009

We laten de zomer weer achter ons duiken weer de donkere herfst in. Voor sommigen een sombere tijd maar voor anderen weer een bijzondere periode die weer een heel nieuw gezicht aan de natuur geeft. De vogels zijn weer actief geworden en een aantal is al naar het zuiden vertrokken maar grote groepen trekvogels gaan zich de komende weken verzamelen om de lange reis aan te vangen. Voor de vogelaar een prachtig jaargetijde en tijdens de vele excursies en wandelingen gaan we zeker weer heel mooie waarnemingen doen. Vooral ook omdat er het afgelopen jaar door diverse landinrichtingsprojecten i.h.k. van de ruilverkaveling weer een paar prachtige natuurgebieden zijn bijgekomen. Loop maar eens via de nieuwe verbindingszones van de Aa-of Weerijs naar de nieuw aangelegde natte parels van de Boontuinen en Muisvlonder. Ook het Rietven in de Reten heeft al een grote aantrekkingskracht op vele watervogels en de De Gooren/De Krochten is inmiddels een mooi aaneengesloten gebied geworden waar een gevarieerd gebied is ontstaan met heidevelden en bossen afgewisseld met schraallanden met bloemrijke graslanden.

Zoals jullie kunnen zien hebben we weer een overvol activiteiten programma voor de periode september/december en natuurlijk rekenen we ook nu weer op een grote opkomst bij de wandelingen, excursies en lezingen.

Natuurlijk moet er ook weer gewerkt worden: 7 november is de Nationale Natuurwerkdag en wij gaan dan met een (hopelijk grote) groep vrijwilligers helpen om de heide van de Tachtig Bunders in de Moeren van berken en ander opschot te ontdoen zodat de heide open blijft zodat de nachtzwaluw hier weer permanent zijn broedplaats zal vinden. Deze unieke nachtvogel is hier alweer een paar jaar te zien en te horen en wij moeten hem hier zien te behouden. Graag deelname vooraf aanmelden i.v.m. de koffie en soep. (email: dre@vnwgz.nl of  076-5975124).

Ook wil ik nogmaals de activiteiten van de Werkgroep Vlindertuin onder de aandacht brengen. Zij zijn op een aantal zaterdagochtenden aan het werk in de vlindertuin van het Vogelrevalidatiecentrum. Natuurlijk is uw hulp hierbij van harte welkom. Op de website staan alle werkdata maar u kunt ook altijd even Marcel van Nijnatten of John De Labie raadplegen. Doen!

Voor vragen en suggesties of op- en  aanmerkingen op het programma en/of het reilen en zeilen van de vereniging kunt u het bestuur altijd aanspreken; wij staan open voor nieuwe ideeën en indien nodig veranderingen doorvoeren.

Het nieuwe seizoen begint voor onze vereniging altijd weer in september en ook uit naam van de overige bestuursleden wens ik jullie allemaal weer een prachtige herfst toe met heel veel schitterende waarnemingen, leerzame excursies en gezellige lezingen.

Dré Mutsters
Voorzitter