Activiteitenprogramma periode april t/m juli 2009

Zondag 5 april

Natuurwandeling

Reiskosten 1 euro

Voorjaarswandeling door de Pannenhoef langs de vennen van de Bak en de Wildert waar tientallen Canadese ganzen nu in de weilanden langs de meanderende Bijloop foerageren. Overal horen we weer de tjiftjaf, fitis, boomklever en winterkoning. Het is voorjaar!

Vertrek 07.00 uur Jan Koekenplein/Klein-Zundert; verzamelen 07.15 uur parkeerplaats

De Bak aan de Ettensebaan.

Zaterdag 11 april

Vogeltelling

Voorjaars-vogeltelling vanaf de boot op het Krammer/Volkerak.  Deelname vooraf aanmelden bij Ad van Gastel (076-5985332).

Paasmaandag 13 april

Natuurwandeling

Reiskosten 1 euro

Een ‘Paas-wandeling' door het natuurgebied van de Oude Buisse heide; paashazen zullen we zeker niet meer zien maar andere hazen wel en natuurlijk weer veel (nieuwe?) vogelsoorten die hopelijk het nieuwe Rietven in de Reten snel gevonden zullen hebben

Vertrek 07.00 uur Jan Koekenplein; verzamelen 07.15 uur bij 't Pannenhuske/Wallsteijn.

Zondag 19 april

Natuurwandeling

Reiskosten 9 euro

Excursie naar de Zouweboezem in Zuid-Holland. Een open water waarop overtollig water uit de polders wordt gespuid met een geweldige flora rijkdom en heel veel vogels: waterral, snor, purperreiger, roerdomp, zwarte stern, grote karekiet en nog vele andere soorten.

Vertrek 07.00 uurJan Koekenplein/Klein-Zundert.

Zaterdag 25 april

Excursie

Reiskosten 8 euro

De Tiengemeten staat bijna elk jaar op het programma en iedere keer is een bezoek aan dit eiland, dat helemaal terug aan de natuur is gegeven, weer de moeite waard. Een natuurgebied dat nog steeds in ontwikkeling is. Duizenden watervogels, steltlopers, eenden en ganzen hebben dit eiland nu ingenomen maar ook de zeearend is er thuis...

Vertrek 07.30 uur Jan Koekenplein/Klein-Zundert; om 09.00 uur verzamelen bij het pontje van Nieuwendijk op Zuid-Beijerland.

Zaterdag en zondag

2 - 3 mei

Foto-expositie met

‘Natuur' als thema

Het eerste weekend van mei staat in het teken van de foto-expositie.  De foto's van de fotowedstrijd worden op een prachtige manier tentoongesteld op panelen in de Maas-Jacobszaal en we zijn benieuwd of het publiek dezelfde winnaars kiest als de vakjury.

Openingstijden op zaterdag en zondag 10.30 - 16.30 uur  in het Vogelrevalidatiecentrum.

Zondag 10 mei

Excursie

Reiskosten 7 euro

De Brand is een gevarieerd gebied met een bijzonder rijke fauna en flora en bestaat uit zware eikenhouten bossen en moerassen afgewisseld met vochtige weilanden die extensief worden beheerd waardoor vele soorten vlinders, amfibieën en reptielen hier voorkomen.

Vertrek 07.00 uur Jan Koekenplein /Klein-Zundert en verzamelen 07.50 uur bij benzinepomp Kreitenmolenstraat in Udenhout.

Zaterdag 16 mei

Vogeltelling

Vogeltelling vanaf de boot op Het Krammer/Volkerak: voor informatie en deelname contact opnemen met Ad van Gastel (076-5985332).

Zondag 17 mei

Wandeling

Reiskosten 1 euro

Ochtendwandeling door de Matjes waar nu op het water en in de omliggende weilanden volop jong leven te zien is en waar de kiekendief over de rietvelden zweeft op zoek naar een prooi voor zijn jongen. De stilte van dit prachtige moerasgebied is nu hoorbaar....

Vertrek 07.00 J. Koekenplein/Kl-Zundert; verzamelen 07.15 uur bij de kerk in Achtmaal

Woensdag 20 mei

Avondexcursie

Reiskosten 1 euro

Avondwandeling langs de heidevelden en dennenbossen van de Tachtig Bundersvan het landgoed de Moeren waar de gladde slang regelmatig wordt gezien en het ‘gehinnik' van de dodaars boven de vennen klinkt; zou de nachtzwaluw ook dit jaar weer terugkeren?

Vertrek 19.30 uur Jan Koekenplein/Klein-Zundert en verzamelen 19.45 uur bij de parkeerplaats van café 't Anker.

Zondag 24 mei

Jeugdactiviteit

Speurtocht

Speurtocht voor de jeugdleden door de Moerse bossen onder leiding van boswachter Geert Konings.  Op zoek naar sporen in het bos maar ook met een schepnet op zoek naar alles wat er onder water leeft. Dit wordt een spannende morgen. Breng ook je vriendjes mee. Natuurlijk zorgen wij ervoor dat jullie wat te eten en drinken krijgen.

Verzamelen om 09.30 uur bij de zwarte schuur vooraan bij Moersebaan 1.

Deelname even vooraf aanmelden bij Frank Jansen  (076-5972009 offrank@vnwgz.nl)

Woensdag 27 mei

Nachtzwaluw-

Excursie

Reiskosten3 euro

Avondexcursie naar Zurendonk waar we op zoek gaan naar de nachtzwaluw.  Hier horen en zien we deze geheimzinnige nachtvogel bijna altijd. Voor het donker wordt lopen we langs de oevers en rietkragen van het Markiezaat voor de sprinkhaanzanger en lepelaar.

Vertrek 19.30 uur Jan Koekenplein/Klein-Zundert; verzamelen 20.15 uur bij de Kraayenberg/Markiezaat. Bij slecht weer wordt deze excursie naar 3 juni verzet.

Maandag 1 juni

2e Pinksterdag

Fietstocht/tuinbezoek

Fietstocht langs kleine fietspaadjes door de bossen en het buitengebied van Zundert en Rucphen om met een omweg in Hoeven aan te komen voor een tussenstop en een bezoek onder begeleiding van een tuinarchitect aan een heel bijzondere boerderijtuin.

Vertrek met de fiets om 10.30 uur Jan Koekenplein/Klein-Zundert.

Zondag 7 juni

Excursie

Reiskosten 7 euro

Wandeling door het ongerepte dal van de Beerze; een oud cultuurlandschap met kleine weilandjes doorsneden door dijken met rijen eiken en populieren. Dit landschap in de Kampina doet ons terugdenken aan een tijd zonder kunstmest en landbouwmachines.

Vertrek 06.30 uur Jan Koekenplein/Klein-Zundert; verzamelen 07.15 uur bij de ‘Watermolen"aan de Spoordonkseweg in Spoordonk

Donderdag 11 juni

Natuurwandeling

Reiskosten 1 euro

Avondwandeling door het landgoed De Moeren en Tachtig Bunders waar de buizerd zijn laatste avondvlucht maakt en de reeën voorzichtig uit hun schuilplaatsen komen om langs de bosranden naar voedsel te zoeken. Ook de wielewaal laat zich zeker nog horen.

Vertrek 19.30 uur Jan Koekenplein/Klein-Zundert; verzamelen 19.45 uur bij café ‘het Anker' in de Moeren.

Zaterdag 13 juni

Vogeltelling

Zomertelling van watervogels vanaf de boot op het Krammer/Volkerak. Deelname vooraf aanmelden bij Ad van gastel (076-5985332)

Zondag 21 juni

Fietstocht

Fietsend gaan we vandaag de Zuid-Hollandse Biesbosch bekijken en maken een tocht langs en over de dijken van de Merwede en de uitgestrekte fietspaden van dit unieke groene en waterrijke poldergebied en pikken een terras bij de ‘Kop van het Land'.

Vertrek met de auto om 10.00 uur Jan Koekenplein/Klein-Zundert.

(Bij slecht weer gaat deze fietstocht niet door; informatie Dré Mutsters - 076-5975124

Zondag 5 juli

Wandeling

Reiskosten 1,50 euro

De stilte van de gevarieerde loof- en dennenbossen en kleine weilandjes van de Vleiweide is bijna hoorbaar maar het onophoudelijke gezang van de vele vogelsoorten in dit prachtige natuurgebied is een welkome ‘geluidsbarrière' die we met alle plezier aanhoren

Vertrek 08.00 uur Jan Koekenplein/Klein-Zundert; 08.15 uur bij de kerk in Rijsbergen.

Zondag 12 juli

Familiewandeling

Een wandeling voor het hele gezin door de bossen en heidevelden van de Oude Buisse Heide waarmee we dit seizoen weer afsluiten.  De warme zomerzon zal de paarse heide prachtig opkleuren en hagedissen en libellen weer actief maken en de buizerd zal hoog boven in de lucht zwevend ons tijdens deze wandeling blijven volgen.

Vertrek 10.00 uur Jan Koekenplein/Klein-Zundert en verzamelen 10.15 uur op de parkeerplaats van café ‘het  Pannenhuske' op Wallsteijn.

Info over activiteiten kunt u opvragen bij Dré Mutsters (076-5975124) of Ad van Gastel (076-5985332).
Zie ook de website van onze Vogel- en Natuurwerkgroep: http://www.vnwgz.nl/ 
De vermeldde reiskostenvergoeding  geldt voor passagiers en is bepaald op km-basis v/d bestemming.