Nieuwsbrief december 2008

Weer sluiten we een jaar af en kunnen we tevreden terug blikken op een succesvol verenigingsjaar. Natuurlijk waren we erg benieuwd of onze leden de weg naar onze nieuwe locatie in het Vogelrevalidatiecentrum zouden ‘kunnen vinden' en of we ons ook thuis zouden voelen in deze nieuwe omgeving. Wij zijn blij dat we hebben mogen constateren dat iedereen zich erg thuis voelt in de "Maas-Jacobs-zaal' en de geweldige opkomst bij elke lezing getuigt hiervan. Hier zijn we best een beetje trots op!

Natuurlijk gaan we in 2009 weer gewoon verder met een geweldig druk programma en alle activiteiten voor de periode januari tot en met maart pasten amper op twee A-4 kantjes. Vandaar hier nog een paar activiteiten en aanvullende informatie.

Zoals elk jaar gaan we in de periode maart (zodra de vorst periode voorbij is) weer padden overzetten. Deze reddingsactie is bij iedereen inmiddels wel bekend. Natuurlijk willen wij ook de jeugd hierbij betrekken en wij stellen voor dat op 14 maart (zaterdag) en 15 (zondag) de jeugdleden meehelpen met het leeghalen, tellen en overzetten van de (misschien wel tientallen of zelfs honderden!) padden (en andere amfibieën). Je kunt je hiervoor tot 8 maart aanmelden bij Frank Jansen die je dan ook alle verdere informatie geeft over vertrektijden en verzamelpunt voor vertrek. Email: frank@vnwgz.nl of per telefoon: 5972009.

Ook de fotowedstrijd staat weer op het programma en de expositie zal plaatsvinden in het eerste weekend van mei. Natuurlijk volgt er later nog veel meer informatie maar deze aankondiging is alleen maar bedoeld om vooral met het fototoestel de natuur in te trekken om die ene foto te maken die door de vakjury tot een prijswinnaar wordt gekroond.

De Vogelherkenningscursus mag niet op de activiteitenagenda ontbreken en op alle woensdagavonden in maart worden er (hopelijk) weer een groot aantal beginnende vogelaars enthousiast gemaakt om met kijker en met (of beter: zonder) vogelboek de natuur in te trekken op zoek naar al die vogelsoorten die ze eerder nooit hebben gezien.

Midwinterwandeling: op 25 januari organiseren we voor de hele familie een gezellige winterwandeling door de Moerse bossen en na afloop eten we een lekker bord snert en drinken we nog een warme glühwein rond de vuurkorven in de sfeervolle ‘wintertuin' bij de boerderij van Frans en Toos in de Moersebaan. In verband met de ‘catering' moeten we een inschatting hebben met hoeveel personen we zijn dus vooraf (tot 21 januari)  graag even deelname aanmelden bij Dré Mutsters:

(email: dre@vnwgz.nl of tel  076-5975124).

Vergeet vooral niet om regelmatig onze website te bezoeken en natuurlijk blijven wij erop aandringen om regelmatig onze "tuinploeg" te assisteren die de vlindertuin bij het Vogelrevalidatiecentrum weer lenteklaar gaan maken. Werkdata staan op de website.

Ook namens het bestuur, fijne feestdagen en een voorspoedig en natuurrijk 2009!

Dré Mutsters
Voorzitter