Nieuwsbrief april 2008

Vorige week donderdag hebben we het de laatste lezing van dit seizoen gehad en ik mag wel zeggen dat het een heel bijzondere lezing was die René Krekels ons voorzette. Zelden hebben we zulke mooie plaatsjes gezien van insecten, vlinders en torren.

Hiermee is een einde gekomen aan de eerste serie lezingen in de nieuwe ruimte van het Vogelrevalidatiecentrum en we kunnen met trots terugkijken op een geslaagd seizoen met een bijzonder hoge opkomst. Deze lijn gaan we proberen vast te houden als we in september weer aan een nieuwe serie beginnen.

Bijgaand het nieuwe voorjaar- en zomeractiviteiten programma en zoals jullie zien is ook dit programma weer aardig gevuld en hopelijk zal de opkomst ook bij al deze excursies, wandelingen en fietstochten groot zijn.

Schreef ik in de Nieuwsbrief van april vorig jaar dat we alert moesten zijn op verdere verrommeling en aantasting van het buitengebied, nu blijkt dat deze waarschuwing niet geheel onterecht is geweest want recente onheilsberichten over een kassencomplex van 20 hectare in Rijsbergen doet de schrik je om het hart slaan. "Trots op Nederland" van Rita laat zich sponsoren door vastgoedmakelaars en projectontwikkelaars dus dat belooft ook niet veel goeds als zij aan de macht komen maar met 6-baans snelwegen zal alles wel weer bewegen maar dat alles ten koste van de natuur.

Zoals afgesproken tijdens de laatste ledenvergadering is de nieuwe kilometervergoeding bij excursies nu van kracht geworden en voor vertrek wordt er nu een kleine bijdrage gevraagd van 0,06 eurocent p/kilometer en dit bedrag wordt verdeeld onder de chauffeurs. In het nieuwe programma staat deze vergoeding steeds bij de betreffende excursie of activiteit vermeld.

Mede namens de penningmeester zou ik willen vragen om de contributie voor 2008 (die wij weer niet verhoogd hebben!) op korte termijn te willen overmaken zodat wij ook aan onze verplichtingen kunnen en alles financieel op orde hebben. Hiervoor dank.

Namens het voltallig bestuur wens ik iedereen weer een natuurrijke lente en een warme zomer en wij rekenen op een grote opkomst bij de wandelingen, excursies of andere activiteiten en alle vrijwilligers heel veel succes bij alle geplande beschermingsactiviteiten voor weidevogels, kerk- en steenuilen, huis- en boerenzwaluwen en reptielen en amfibieën.

Dré Mutsters
Voorzitter
April, 2008