Activiteitenprogramma april t/m juli 2008

     

Zondag 20 april

Natuurwandeling

Vergoeding 2,00 euro

Natuurwandeling door het kleinschalige en gevarieerde natuurgebied Kelsdonk bij Etten-Leur. Hier worden we verwelkomd door blauwborst en vele andere soorten zang- en roofvogels en zien we hier de zilverreiger die hier zijn biotoop heeft gevonden.

Vertrek 07.00 uur Jan Koekenplein / verzamelen 07.30 uur bij paviljoen "de Turfvaart' bij de jachthaven van De Keen in Etten-Leur.

Zondag 27 april

Natuurwandeling

Vergoeding 4,00 euro

Vandaag op stap met onze Belgische natuurvrienden door de prachtige omgeving van Wortel-Kolonie waar unieke lanen van majestueuze eiken en beuken ons naar de bossen en vennen leiden in deze unieke omgeving waar vroeger landlopers en bedelaars thuis waren.

Vertrek 07.00 uur Jan Koekenplein/Klein-Zundert en verzamelen om 07.30 uurbij het clubgebouw "De Klapekster" in Wortel (B)

Hemelvaartexcursie

30 april t/m 5 mei

De Hemelvaartexcursie gaat dit jaar naar het land van Bartje waar we onderdak hebben gevonden in een voormalige ontginningsboerderij in het schilderachtige Orvelte. Wandelen en fietsen door de schitterende Drentse bossen en heidevelden en natuurlijk "bidden wij wel voor de bruine bonen" van Godelieve!!

Voor meer informatie en deelname gelieve contact op te nemen met Jac Brosens.

Zaterdag 10 mei

Natuurexcursie

Vergoeding 8,00 euro

Het eiland "Tiengemeten" in het Hollands Diep is volledig aan de natuur teruggeven en vele soorten zang- en moerasvogels hebben op deze natuurparel nu hun biotoop gevonden alsook tienduizenden steltlopers, eenden en ganzen Misschien zien we zelfs de zeearend!

Vertrek 07.45 uur Jan Koekenplein/Klein-Zundert; om 09.00 uur nemen we de pont in Nieuwendijk op Zuid Beijerland.

Tweede Pinksterdag

Maandag 12 mei

Fietstocht

Fietstocht over de lommerrijke fietspaden en door het kleinschalige achterland van de Kempen tussen Hoogstraten en Turnhout waar de stilte van kleine gehuchten zoals Ravels en Zondereigen bijna ‘hoorbaar' is. Natuurlijk maken we bijtijds een tussenstop bij een Vlaamse herberg om uitdroging te voorkomen.

Vertrek met de auto+ fietsen om 10.00 uur Jan Koekenplein en verzamelen om 10.30 uur bij de "Klapekster" in Wortel-Kolonie (B).

Zaterdag 17 mei

Vogeltelling

Telling van watervogels vanaf de boot op het Krammer/Volkerak. Als je mee wil dan vooraf deelname aanmelden bij Ad van Gastel (076-5985332)

Zondag 25 mei

Natuurwandeling

Vergoeding 1,00 euro

Een wandeling langs het rietmoeras De Matjes op de grens tussen Achtmaal en Nieuwmoer is steeds weer een ontmoeting met vele soorten vogels zoals blauwborst, rietgors, watersnip, bruine kiekendief en vele soorten water- en weidevogels. Een bijzondere excursie met altijd weer een groot aantal unieke waarnemingen. Nu het waterpeil omhoog gebracht gaat worden zal dit unieke natuurgebied  in de toekomst nog waardevoller worden.

Vertrek 07.00 uur Jan Koekenplein en  07.15 uur verzamelen bij de kerk in Achtmaal.

Woensdag 28 mei

Avondexcursie

Vergoeding 3,00 euro

De nachtzwaluw is één van onze meest bijzondere vogelsoorten en slechts weinigen hebben deze nachtvogel ooit gezien. Toch hebben wij deze nachtvogel bij eerdere excursies al een aantal malen goed kunnen zien en horen en het blijft altijd een bijzondere waarneming. Eerst een wandeling langs het Markizaat; dan op zoek naar de nachtzwaluw.

Vertrek 19.45 uur Jan Koekenplein; verzamelen 20.15 uur bij "de Kraayenberg" bij het Markizaat in BOZ. Bij slecht weer wordt deze excursie naar woensdag 4 juni verzet

Zondag 8 juni

Natuurwandeling

Vergoeding 5,00 euro

Natuurwandeling door het landgoed "het Ooijevaarsnest" bij Goirle. Een bijzonder afwisselend gebied tussen twee beken met beboste zandgronden tot laaggelegen vochtige dalen, omzoomd met loofhoutlanen met een grote ornithologische waarde (o.a. de nachtegaal komt hier nog veel voor).

Vertrek 06.30 uur Jan Koekenplein; verzamelen 07.15 uur café den Overkant (halverwege Tilburg en Poppel)

Zaterdag 14 juni

Vogeltelling

Zomertelling van watervogels vanaf de boot op het Krammer/Volkerak. Als je mee wil dan vooraf deelname aanmelden bij Ad van Gastel (076-5985332)

Zaterdag 14 juni

Avondexcursie

Een wandeling over de Tachtig Bunders van landgoed De Moeren is bij het vallen van de avond onvergetelijk; de alarmroep van de wulp en het klagende geluid van de zwevende buizerd boven de heidevelden en dennenbossen begeleiden de langzaam ondergaande zon.

Vertrek 19.30 uur Jan Koekenplein en verzamelen 19.45 uur bij café't Anker /De Moeren.

Zondag 22 juni

Natuurwandeling

Zomerwandeling door de Pannenhoef  langs de diverse vennen en beekoevers van Turfvaart en Bijloop en langs het glooiende landschap van de Wildert.  Een natuurgebied dat zich nog steeds verder ontwikkeld tot een uniek Brabants landschap.

Vertrek 07.00 uur Jan Koeken plein; verzamelen 07.15 uur parkeerplaats ‘de Bak" aan de Ettensebaan.

Zondag 6 juli

Natuurwandeling

Vergoeding 1,50 euro

Excursie door landgoed De Vloeiweide; een natuurgebied dat op een lage dekzandrug ligt die door de Bijloop wordt doorsneden. Een gebied met een grote landschappelijke verscheidenheid met een rijke broedvogelpopulatie zoals wielewaal en kleine bonte specht.

Vertrek 08.00 uur en 08.15 uur verzamelen bij de kerk in Rijsbergen.

Woensdag 9 juli

Avondwandeling

Vergoeding 1 euro

Avondwandeling door de Oude Buisse heide en De Reten waar de heide paars begint te kleuren en de lome hitte boven de landerijen hangt; de buizerd thermiekt miauwend boven de bossen en weidevogels en steltlopers met jongen foerageren langs de natte weidepoelen.

Vertrek 19.00 uur Jan Koekenplein en 19.15 uur parkeerplaats 't Pannenhuiske/Wallsteijn.

Zaterdag 12 juli

Vogeltelling

Zomertelling van watervogels vanaf de boot op het Krammer/Volkerak. Deelname vooraf aanmelden bij Ad van gastel (076-5985332)

                                                          

Voor vragen en informatie over bovengenoemde activiteiten gelieve contact op te nemen met

Dré Mutsters (076-5975124) of Ad van Gastel (076-5985332)

Ter informatie: tijdens de laatste ledenvergadering is besloten om voor passagiers de reiskostenvergoeding op km-basis in te voeren en deze vergoeding wordt voor elke excursie apart in het programma vermeld.