Broedgegevens van de kerkuil 2007 / Regio Zundert

Zolang de Vogel en Natuurwerkgroep  Zundert bestaat, zijn er nooit zo veel broedgevallen van Kerkuilen  geteld als dit jaar.

De kerkuil was net als andere vogelsoorten ook dit jaar  zeker 3 weken eerder aan het broeden (door het warme weer in het voorjaar )als andere jaren.

In verband met dit vroege broeden van deze uil zijn tijdens de kastcontroles in juni zeker diverse jongen Kerkuilen niet geteld omdat ze al zijn uitgevlogen.

Wat ook bijzonder is in dit jaar, dat er nog diverse  broedgevallen in het najaar zijn gevonden.

Als we over bijzonder heden  hebben is dit zeker bijzonder als je het eerste jaar een kerkuilen kast hangt en er gelijk al 5 jongen Kerkuilen in zitten.

Maar als er de tweede keer dit jaar 5 jongen in de kast zitten, ben je als bewoner van het pand waar die kerkuilenkast hangt bijzonder gelukkig.

Op een andere plaats waar een kerkuilenkast hangt in onze regio is er ook een bijzonderheid  gebeurt, namelijk dat er na 34 jaar het eerste broedgeval  is gevonden.   

Het aantal jongen wat in die Kerkuilenkasten zitten waren zeer gevarieerd, er zijn kasten met 6 jongen en een kast met een jong.(andere  jongen misschien al uitgevlogen)

Het totaal aantal broedgevallen wat in deze regio gevonden zijn is 28

Er zijn in totaal 97 jongen kerkuilen gevonden in deze 28 kerkuilenkasten.

Tenslotten  BEDANKT KERKUILENMANNEN voor al het werk.

Groetjes de Soortenbeschermer coördinator,

Ad van Gastel