Eurobirdwatch 2007

Birdlife International organiseerde een vogeltelling in diverse landen in Europa.

De vogeltelling In Nederland werd door Vogelbescherming Nederland uitgevoerd.

In Nederland zijn in totaal 90 Vogelwerkgroepen die met deze telling meedoen.

Ook de Vogel en Natuurwerkgroep Zundert deed mee met deze vogeltelling.

Er werd geteld in het natuurgebied de Matjens,deze telling begon om 8.00uur en stopte om 15.00uur.

In de hier onderstaande tabel zie je de resultaten van die vogeltelling.

SOORT

08-09 uur.

09-10 uur.

  10-11 uur.

11-12 uur.

12-13 uur.

13-14 uur.

14-15 uur.

totaal

Aalscholver

5

4

3

1

0

2

4

19

Boerenzwaluw

0

0

5

8

0

0

0

13

Houtduif

3

70

35

3

2

7

12

135

Kievit

0

10

0

14

0

0

1

25

Kokmeeuw

10

1

0

0

0

41

160

212

Spreeuw

2

12

61

41

0

9

35

160

Vink

3

46

4

9

0

0

19

81

Fazant

0

1

0

0

0

0

0

1

Buizerd

0

0

0

3

2

0

0

5

Wilde eend

25

15

0

5

0

4

15

64

Blauwe reiger

1

4

0

1

1

1

3

11

Havik

0

0

0

0

0

1

0

1

Holenduif

0

4

7

5

1

0

27

44

Watersnip

0

6

2

6

0

0

0

14

Waterhoen

0

0

0

0

0

0

1

1

Gaai

2

1

1

1

1

0

0

6

Zwarte kraai

1

6

12

2

1

0

0

22

Kauw

0

0

4

0

0

0

0

4

Roodborst

6

1

0

0

0

0

0

7

Koolmees

3

1

2

0

1

0

0

7

Waterral

0

1

0

1

0

0

0

2

Winterkoning

1

1

1

0

1

0

0

4

Merel

1

2

2

0

0

0

0

5

Heggemus

0

0

0

0

1

0

0

1

Canadese gans

13

175

0

6

0

0

0

194

Roodborsttapuit

2

0

0

1

0

0

0

3

Torenvalk

0

0

0

2

1

0

2

5

Wulp

5

0

0

0

0

0

0

5

SOORT

8-9 uur.

  9-10 uur.

10-11 uur.

11-12 uur.

12-13 uur.

13-14 uur.

14-15 uur.

TOTAAL

Sperwer

0

1

1

3

0

1

0

6

Wittekwikstaart

0

0

1

0

0

0

0

1

Ringmus

0

0

3

2

1

0

0

6

Veldleeuwerik

0

0

11

5

2

1

0

19

Groene specht

0

0

0

0

1

0

0

1

Graspieper

4

6

0

3

1

4

1

19

Meerkoet

3

0

0

0

2

0

0

5

Kneu

0

0

1

0

0

0

1

2

Nijlgans

6

0

22

0

0

0

0

28

Zanglijster

1

2

1

5

0

0

0

9

Grauwe gans

4

0

0

0

0

0

0

4

Slobeend

3

1

0

0

0

0

0

4

Koperwiek

2

30

8

0

0

0

0

40

Wintertaling

1

0

0

0

0

0

0

1

Ijsvogel

0

1

0

1

0

0

0

2

Baardmannetje

0

11

0

0

0

0

0

11

Grote lijster

0

0

2

0

0

0

0

2

Gr.bonte specht

0

0

1

1

0

0

0

2

Rietgors

7

7

3

1

1

0

0

19

Zwarte mees

0

0

1

0

0

0

0

1

Gele kwikstaart

0

0

2

0

0

0

0

2

Totaal               1236

Zoals je ziet is het een hele lijst met verschillende vogels,de aantalen zijn niet groot.

Er zijn in totaal 49 verschillende vogelsoorten waargenomen en zoals je in de boven staande tabel ziet zijn er in  totaal 1236 vogels geteld.

Ado,Frans,John en Kees bedankt voor de  vogeltelling.

Groetjes Ad van Gastel.

.

.