Nieuwsbrief september 2007

De zomer loopt alweer op haar einde en het lijkt of we amper een paar warme dagen hebben gehad. Het bloemencorso is weer voorbij en dat betekent dat wij ons programma weer kunnen presenteren met lezingen over de meest uiteenlopende onderwerpen en wandelingen in de directe omgeving maar ook excursies naar de Biesbosch en de Hoekse Waard. Altijd op zoek en speurend naar die bijzondere waarneming die deze natuurtochten zo spannend maken.

De bouwactiviteiten aan de Luitertweg vorderen gestaag en het nieuwe gebouw van het Vogelrevalidatiecentrum zal aan het eind van dit jaar worden opgeleverd. Dat betekent dat de lezingen van dit programma nog in de educatieve ruimte van het huidige onderkomen plaatsvinden maar als alles meezit dan starten we vanaf januari 2008 met het nieuwe programma in de nieuwe zaal. Het zal even wennen zijn want laten we eerlijk zijn, het was toch altijd wel erg gezellig in het knusse zaaltje al zaten we soms wel erg krap en warm als er bijna 100 man werd ‘ingestouwd'. Menig lezer heeft ons gecomplimenteerd met de grote opkomst en gezellige sfeer die ze bij ons altijd aantroffen en ze komen altijd weer graag terug.  Die gezellige sfeer moeten we zeker meenemen naar de nieuwe ruimte.

Graag wil ik ook extra aandacht vragen voor de ‘natuurwerkdag' op 3 november. De Tachtig Bunders in de Moeren is een belangrijk natuurgebied waar o.a. de gladde slang nog voorkomt. Om te voorkomen dat dit gebied verruigd moet er regelmatig onderhoud worden gepleegd en moet het berkenopschot worden verwijderd. Vele handen maken licht werk en ik hoop dat, als we met een grote groep mensen, zowel jong als oud, samen aan deze klus beginnen, dit een ‘open' heidegebied blijft waar de nachtzwaluw en het korhoen weer hun biotoop vinden. Denk aan laarzen, handschoenen en snoeischaren. Meer informatie volgt later.

Gelieve ook in de agenda te noteren: bijeenkomst van alle deelnemers aan de diverse soorten-beschermingsactiviteiten van kerk- en steenuil, boeren- en huiszwaluw, weidevogels en amfibieën en reptielen op donderdagavond 11 oktober; aanvang 20.00 uur. Belangstellenden of nieuwe deelnemers aan deze activiteiten zijn altijd welkom.

Zoals uit bovenstaande blijkt gaan we weer een drukke tijd tegemoet; natuurlijk rekenen we weer op een grote opkomst bij alle activiteiten en lezingen en wij blijven het herhalen, als u van mening bent dat wij zaken vergeten of te weinig op bepaalde terreinen actief zijn, laat het ons weten en misschien kunnen we hier iets aan doen: U kunt ons hierbij helpen!

Ook namens alle bestuursleden wens ik jullie allen veel natuurgenoegens in de komende nazomer en herfst.

Dré Mutsters

Voorzitter