Activiteitenprogramma periode september t/m december 2007

Zaterdag 15 september

Vogeltelling

Vogeltelling vanaf de boot op het Krammer/Volkerak. Deelname vooraf aanmelden bij Ad van Gastel (076-5985332)

Zondag 16 september

 

Natuurwandeling

Natuurwandeling door het natuurgebied van de Waayenberg en Lange Gooren met verspreide moeras- en bosterreinen met moerasbos, gagel en heidevelden.  De vogeltrek begint langzaam op te gang te komen en hier en daar zijn al herfstkleuren zichtbaar en paddenstoelen schieten overal tevoorschijn. De zomer is bijna voorbij.....

Vertrek 09.00 uur Jan Koekenplein/Klein-Zundert.

 

Donderdag 20 september

 

Lezing

Een lezing van Gert van der Hart staat altijd garant voor een bonte mengeling van bijzondere plaatjes die hij schiet tijdens zijn vele reizen naar de meest vreemde uithoeken van Afrika, Azië en Europa. Een potpourri van cultuur en natuur met een prominente plaats voor flora en fauna maar zeker ook voor de medemens.

Aanvang 20.00 uur: Vogelrevalidatiecentrum/Klein-Zundert.

 

Zondag 30 september

 

Natuurwandeling

Excursie naar de polders van Strijen op de Hoekse Waard die al in 1422 zijn aangelegd en waarvan nu een groot deel door Staatsbosbeheer wordt beheerd; de graslanden hier zijn een belangrijk voedselgebied voor overwinterende ganzen.

Vertrek 08.00 uur Jan Koekenplein/Klein-Zundert.

 

Donderdag 4 oktober

Lezing

Marco Renes en Arjen Stoop zijn als  gebiedsmedewerkers van Brabants Landschap bijna dagelijks bezig met beschermende activiteiten van o.a. kerk- en steenuil.  Vanavond geven zij een informatieavond waarin deze twee uilen centraal staan maar ook de bosuil en ransuil komen uitgebreid aan de orde.

Aanvang 20.00 uur: Vogelrevalidatiecentrum/Klein Zundert.  

 

Zaterdag 6 oktober

Euro-Birdwatch 2007

Over heel Europa van Noorwegen tot Gibraltar en van Azerbeidzjan tot Ierland vormen duizenden vogelaars een lint van duizenden kilometers lang om een dag lang alle vogelwaarnemingen in kaart te brengen die dan worden samengevoegd tot een gigantische bron van informatie over vogelsoorten, aantallen en vogeltrek. Wij doen ook mee en als jij ook wil meetellen neem dan contact op met Ad van Gastel (tel. 076-5985332)

 

Zaterdag 13 oktober

Vogeltelling

Najaarstelling van watervogels vanaf de boot op het Krammer/Volkerak.  Wil je  mee? Vooraf deelname aanmelden bij Ad van Gastel (076-5985332)

Donderdag 18 oktober

 

Lezing

Zomer Bruyn is een autoriteit op het gebied van vleermuizen en hij heeft de meest bijzondere waarnemingen op zijn naam staan die met uitermate ingewikkelde technieken zijn opgenomen in Nederland maar ook in het buitenland; een unieke man met een passie voor de kleine fladderende ‘dracula's' van de avond en de nacht.

Aanvang 20.00 uur: Vogelrevalidatiecentrum/Klein Zundert. 

 

Zondag 21 oktober

Natuurwandeling

Wandelend door de Pannenhoef  kom je langs heidevelden met vennen en  weilandjes omringd met hakhoutbosjes en loof- en naaldbossen. Namen als De Flesch, de Bak en Hazenmeren geven aan dat het gebied vroeger uit moerassige heide bestond.  Zien we de lepelaar of zilverreiger?

Vertrek 08.45 uur Jan Koekenplein en om 09.00 uur bij de parkeerplaats van de Bak aan de Ettensebaan.

 

Donderdag 1 november

 

Lezing

Paul de Waard heeft beroepshalve Gambia al diverse malen bezocht  en hij geeft een lezing  met een gevarieerde mix van de bijzondere natuur (flora/fauna) en kleurrijke cultuur van dit West-Afrikaanse kustland.  Voor diegenen die dit land al bezochten een hernieuwde kennismaking, voor anderen een reden dit land ook te bezoeken.

Aanvang 20.00 uur: Vogelrevalidatiecentrum/Klein Zundert. 

 

Zaterdag 3 november

Natuurwerkdag

De Tachtig bunders moet ‘open' blijven en als wij de natuur hierbij een handje helpen dan komen de nachtzwaluw en korhoen hier weer snel terug.  Vandaag gaan we het jonge berk-opschot op de heide verwijderen.  Meer informatie volgt nog maar voor koffie en iets lekkers wordt in ieder geval gezorgd. Laarzen en handschoenen meenemen.  Jong en oud is welkom!

Om 08.45 uur verzamelen bij café 't Anker aan de Moersebaan.

 

Zondag 4 november

Natuurwandeling

Excursie naar de vogelrijke Malta polder in de Biesbosch; hier foerageren duizenden watervogels (diverse ganzen- en eenden soorten maar ook veel steltlopers op de trek); een ideaal jachtgebied voor slechtvalk. Laarzen of waterdichte schoenen aanbevolen!

Vertrek 08.00 uur Jan Koekenplein /Klein-Zundert.

 

Donderdag 15 november

Lezing

Drie jaar heeft Jacques Piederiet de wolven in Burgers Zoo geobserveerd; nog eens drie jaar de wilde honden in de Beekse Bergen en bovendien heeft Jacques de halve wereld afgereisd om wilde hondachtigen te kunnen aanschouwen. En die kennis heeft hij samengebracht in een boek "Wolven en verwanten".  Deze lezing moet je zien!

Aanvang 20.00 uur: Vogelrevalidatiecentrum/Klein Zundert. 

 

Zaterdag 17 november

Vogeltelling

Herfsttelling van watervogels vanaf de boot op het Krammer/Volkerak.  Deelname vooraf aanmelden bij Ad van gastel (076-5985332)

Zondag 25 november

 

Natuurwand

Wandeling door de Buisse heide en de met gagel omzoomde vennen en  dennen- en loofbossen.  Op de plassenvan de Reten zien we nog de laatste trekvogels en  Canadese ganzen foerageren op de maïsakkers.

Vertrek 08.45 uur Jan Koekenplein/Klein-Zundert en verzamelen 09.00 uur vanaf de parkeerplaats van 't Pannenhûske/Wallsteijn.

 

Donderdag 29 november

Lezing

Iedereen is uitgenodigd om zijn/haar natuuropnamen te tonen die op dia's, video of op digitale wijze zijn vastgelegd. Vooraf even aanmelden bij Dré Mutsters (076-5975124). Wij rekenen natuurlijk op een groot aantal deelnemers want de camera wordt overal vlijtig gehanteerd.  Ook de Hemelvaartexcursie in de Pyreneeën komt in beeld.

Aanvang 20.00 uur: Vogelrevalidatiecentrum/Klein Zundert. 

 

Zondag 9 december

 

Excursie

Een excursie naar de Hellegatsplaten met een bezoek aan de vogelkijkhut ‘de kluut' met wellicht een waarneming van de Chileense flamingo en grote zilverreiger of slechtvalk; vervolgens een bezoek aan de Ventjagersplaten waar duizenden watervogels de winterperiode komen doorbrengen .

Vertrek 08.15 uur Jan Koekenplein/Klein-Zundert en verzamelen 09.00 uur vanaf parkeerplaats "Hellegat".

 

Donderdag 13 december

Lezing

 Rolf de Kam heeft Noord-Amerika en Canada doorkruist en geeft een impressie van zijn natuurtochten door de staten Utah en Arizona met een bezoek aan o.a. de Sonora woestijn en  de Grand Canyon waarna we  hem volgen op zijn tochten door o.a. de Canadese Rockies en Vancouver Island.

Aanvang 20.00 uur: Vogelrevalidatiecentrum/Klein Zundert. 

 

Zaterdag 15 december

Vogeltelling

Wintertelling van watervogels vanaf de boot op het Krammer/Volkerak.  Deelname vooraf aanmelden bij Ad van gastel (076-5985332).

Donderdag 20 december

 

lezing

Wie Ierland zegt denkt aan groen golvende landschappen met kleine gezellige dorpjes waar de Ierse liederen luid worden meegezongen. Ingrid en Wim hebben een reisverslag gemaakt  met sfeerplaatsjes van de rijke natuur maar ook  de boeiende cultuur komt uitgebreid aan bod  en  we schenken er een lekker  Guiness-bier bij!!

Aanvang 20.00 uur: Vogelrevalidatiecentrum/Klein Zundert. 

 

Tweede kerstdag december 26

Even ‘uitbuiken' na de kerstmaaltijd met een fijne kerstwandeling door de Moeren en Tachtig Bunders en we rekenen stiekem op een winterse tocht door een sneeuwlandschap om na de tocht de verkleumde ledematen op te warmen met  koffie en warm appelgebak in de herberg ‘in den Anker.'

Vertrek 09.30 uur parkeerplaats  van café ‘in den Anker' a/d  Moersebaan.

 

Informatie over de activiteiten kunt u opvragen bij Dré Mutsters (076-5975124)