Activiteiten programma periode januari t/m maart 2007

Zondag 7 januari

Nieuwjaarswandeling

De Nieuwjaarswandeling staat al weer enige jaren als eerste evenement van het nieuwe jaar op het programma en ook dit jaar maken we een ochtendwandeling door het prachtige bos- en heidelandschap van de Oude Buisse Heide met natuurlijk achteraf koffie en warm appelgebak in taveerne 't Pannenhuiske.

Vertrek om 09.15 uur Jan Koekenplein/Kl-Zundert; verzamelen 09.30 uur op de parkeerplaats van 't Pannenhuiske/Wallstein.

Donderdag 11 januari

Lezing

De eerste lezing van het nieuwe jaar is gereserveerd voor Chris van Gurp die tijdens zijn trektocht door het Aosta-dal in Noord Italië prachtige opnames van fauna en flora op de gevoelige plaat heeft vastgelegd.

Aanvang 20.00 uur Vogelopvangcentrum/Klein-Zundert.

Zaterdag 13 januari

Vogeltelling

Vogeltelling vanaf de boot op het Krammer/Volkerak waar nu duizenden watervogels foerageren en de winter doorbrengen. Deelname vooraf aanmelden bij

Ad van Gastel (076-5985332).

Zondag 21 januari

Ganzenexcursie

Vele tienduizenden ganzen overwinteren nu in Zeeland waar zij foerageren  op de gras- en akkerlanden en slikken.  We maken vandaag een excursie langs diverse gebieden waar gigantische aantallen ganzen te zien zijn en misschien zien we nog een Roodhalsgans of Sneeuwgans. Warme kleding en koffie zijn vandaag onontbeerlijk...

Vertrek 08.00 uur vanaf het Jan Koekenplein/Klein-Zundert.

Woensdag 24 januari

Uilentocht

De bosuil laat al geruime tijd zijn angstaanjagende roep door het donkere bos horen om zijn territorium af te bakenen en zijn vrouwtje te lokken. Vanavond gaan we in de Pannenhoef op zoek naar deze nachtvogel; warme kleding aanbevolen.

Vertrek om 19.30 uur Jan Koekenplein/Klein-Zundert. Indien het weer te slecht is dan wordt deze ‘uilen-wandeling' verzet naar woensdag 31 januari.

Donderdag 25 januari

Lezing

De fauna en flora van de Zuid-Hollandse polders in het voorjaar en zomer is overweldigend en een natuurfotograaf met oog voor detail zoals Harrie Fiolet kan hier dus volop mooie dia's schieten en wij gaan vanavond hiervan genieten. Een aanrader!

Aanvang 20.00 uur Vogelopvangcentrum/Klein-Zundert.

Donderdag 8 februari

Lezing

Degenen die eerder een lezing van Jos Cools hebben gezien zullen beamen dat er weinig mensen zijn die hun dia's met zoveel passie, humor en beleving kunnen brengen dat je het gevoel hebt dat je er zelf bij bent geweest. Vandaag een rondreis door natuurparken in Zuid-Afrika waarbij vanzelfsprekend weer van alles is gebeurd!

Aanvang 20.00 uur Vogelopvangcentrum/Klein-Zundert.

Zaterdag 10 en

zondag 11 februari

Foto-expositie

Twee dagen lang worden de foto's van de fotowedstrijd in de educatieve ruimte van het Vogelopvangcentrum tentoongesteld en hangen ze weer als natuurparels te pronken als in een galerie. Kiest het publiek dezelfde winnaars als de vakjury ..??

Openingstijden: vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur op beide dagen.

Zondag 11 februari

Excursie

Ten zuidwesten van Willemstad liggen de slikken bij de Sabina-Henricapolder ingeklemd tussen de Volkeraksluizen en een industriegebied die een belangrijke verbinding vormen tussen het Volkerakmeer en de Biesbosch en in de winter verblijven hier heel veel pijlstaarten maar ook vele andere steltlopers en ganzen- en eendensoorten.

Vertrek 08.30 uur Jan Koekenplein; verzamelen 09.15 uur parkeerplaats Hellegatsplaten

Donderdag 15 februari

Algemene ledenvergadering

Het bestuur nodigt alle leden uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering; de vergaderstukken met agenda zullen voor aanvang van de vergadering worden uitgereikt.  U bent van harte welkom om ook uw mening te laten horen.

Aanvang 20.00 uur Vogelopvangcentrum/Klein-Zundert

Zaterdag 17 februari

Vogeltelling

Nog steeds worden er vogeltellingen vanaf de boot op het Krammer/Volkerak gedaan waaraan ook wij deelnemen. Vooraf aanmelden bij Ad van Gastel (076-5985332).

Donderdag 22 februari

Dialezing

Recentelijk is een winnende foto van Han Bouwmeester nog in Grasduinen verschenen; vandaag komt Han een diaserie laten zien over de vogels van Farn Island en Basss Rock en na de pauze een natuurfotoklankbeeld met bijzondere plaatjes van landschappen tot boomkikkers en van paddenstoelen tot ijsvogels.  Advies: deze avond niet missen!

Aanvang 20.00 uur Vogelopvangcentrum/Klein-Zundert.

Zaterdag 24 februari

SWEV-dag

De contactdag van SWEV vindt dit jaar plaats in het Vogelopvangcentrum. Vanaf  09.30 uur is iedereen welkom.  Vanaf  09.30 uur bent u welkom voor een ochtend met diverse lezingen en presentaties en na de lunch een natuurwandeling in de Moeren en Tachtig Bunders. Een lunchpakket kan 's morgens worden besteld.  Voor info kunt u bij Ad van Gastel terecht.

Donderdag 8 maart

Filmavond

Natuurmens en rasverteller Mans de Jong zal ons een aantal films laten zien over de Heemtuin en andere natuurgebieden in onze directe omgeving. Een film over de "Motjes" en een film genaamd "Zonnespel bij de Klonie" zullen  iets bijzonders worden als Mans zijn persoonlijke belevenissen en gevoelens met de filmbeelden gaat verweven.

Aanvang 20.00 uur Vogelopvangcentrum/Klein-Zundert.

Zondag 11 maart

Natuurexcursie

Natuurwandeling door het kleinschalige landschap van de Chaamse beek waar ‘blauwe' weilanden worden omzoomd door houtwallen en knotwilgen. Hier is Heikantse beek weer in zijn oude en oorspronkelijke meanderende staat teruggebracht.

Vertrek 07.30 uur Jan Koekenplein/Klein-Zundert  en verzamelen 08.00 uur bij de kerk in Chaam

Zaterdag 17 maart

Vogeltelling

Vogeltelling vanaf de boot op het Krammer/Volkerak.   Interesse om mee te gaan? Even melden bij Ad van Gastel (076-5985332).

Donderdag 22 maart

Dialezing

We volgen Frans Broos op zijn natuurtochten door Zuid=Spanje in de omgeving van Malaga waar we o.a. de purperkoet kunnen bewonderen.  Ook bezoeken we Müritz waar we de zee- en visarenden te zien krijgen en verder nog natuurbeelden uit de Ardennen.

Aanvang 20.00 uur Vogelopvangcentrum/Klein-Zundert.

Zaterdag 24 maart

Natuurwandeling

Natuurexcursie naar het altijd weer heel bijzondere eiland Tiengemeten in het Haringvliet waarvan m.n. het oostelijke gedeelte helemaal met rust wordt gelaten waardoor het verruigt en helemaal met bos dichtgroeit.  Het westen blijft meer open omdat het wordt begraasd door Charolais-runderen.  Honderdduizenden watervogels en vogels van rietlandschappen hebben dit verlaten eiland nu in bezit genomen.

Vertrek 07.45 uur Jan Koekenplein en verzamelen 09.00 uur bij de pont in Nieuwendijk.

Donderdag 5 april

Dialezing

Amateur geologe Helga Dolstra-Patalon is gepassioneerd door mineralen, kristallen, ertsen en ander bijzonder gesteente die door natuurgeweld of mensenhand soms vanonder de aardkorst tevoorschijn komen. Na deze lezing zullen we voortaan altijd met andere ogen naar deze schatten kijken en constateren dat steen beweegt, groeit en bloeit.

Aanvang 20.00 uur Vogelopvangcentrum/Klein-Zundert.

Paasmaandag 9 april

Natuurwandeling

Excursie door het natuurgebied in ontwikkeling van Kelsdonk dat door Staarsbosbeheer wordt beheerd en ook dit gebied wordt weer kleinschalig gemaakt met diverse landschapselementen die een belangrijke biotoop vormen  voor vele vogelsoorten zoals buizerd, sperwer, torenvalk en bruine kiekendief  maar ook blauwborst en zilverreiger.

Vertrek 07.00 uur Jan Koekenplein en verzamelen 07.45 uur bij het paviljoen "de Turfvaart' aan de jachthaven van de Keen in Etten-Leur.