Euro Birdwatch 2009 op 3-10-2009

Helaas door de slechte weersomstandig heden (zeer harde zuidwesterwind ) op zaterdag 3 oktober 2009 weinig vogels geteld.

De telpost van de Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert was in de kasteeltuin van Groene velden te Baarn.

Hieronder zie je telresultaten die tussen 7.30 uur en 12.00 uur zijn geteld.

SPREEUW (183)
KAUW (165)
HOUTDUIF (126)
VINK (106)
WILDE EEND (37)
STAARTMEES (23)
KOPERWIEK (18)
PUTTER (17)
ZWARTE KRAAI (13)
MEREL (10)
NIJLGANS (10)
KOOLMEES (8)
AALSCHOLVER (4)
BLAUWEW REIGER (4)
PIMPELMEES (3)
BUIZERD (3)
BOOMKLEVER (3)
GROTE BONTE SPECHT (3)
VELDLEEUWERIK (3)
MANDERIJN EEND (2)
ZILVER MEEUW (2)
KOKMEEUW (2)
SPERWER (1)
GAAI (1)
TORENVALK (1)
WINTERKONING (1)

In totaal 749 vogels en 26 vogelsoorten.

Tellers RIEN VAN OERS en AD VAN GASTEL