Steenmarter nu de klos?

Natuurvrienden,

Dit artikel stond in het officiële blad van de NPO (= Neerlands Postduiven Orgaan). De inhoud zal duidelijk zijn. Na de vos gaat nu de steenmarter alle ellende over zich heen krijgen en het is onbegrijpelijk dat zelfs de voorzitter van de Stichting Weidevogels "Hof van Twente" zich voor dit soort negatieve publicaties laat gebruiken. Door deze eenzijdige berichtgeving zal er o.a. bij de duivenhouders weer een kompleet verkeerd beeld over de steenmarter (en boommarter - want wie kan het verschil zien?) ontstaan en zal dit prachtige beest op grote schaal worden vervolgd gaan worden.
Ter info: de steenmarter is een beschermde soorten en mag zeker niet worden bejaagd of gedood.
Ik heb inmiddels diverse instanties (o.a. Zoogdierbescherming) van dit artikel op de hoogte gebracht met het verzoek om hiertegen te protesteren en gevraagd om onmiddelljke tegenacties.
Mochten jullie bekend zijn met vervolgingsactiviteiten van de steenmarter  dan hoor ik dat graag zodat wij dit kunnen doorgeven aan de betreffende instanties.

Dré Mutsters