De pad de pas afgesneden, ook in het voorjaar van 2011

Ook in 2011 gaan de padden met een omweg het voorjaar in. 

Een ploeg van tien man sterk heeft zich ingezet om scherm en emmers te plaatsen.
Een groep vrijwilligers doet dagelijks de controleronden om te tellen, te inventariseren en te registreren.
Hopelijk worden er daardoor weinig amfibieën slachtoffer van het verkeer.
Over enkele weken zullen de schermen weer opgeborgen worden. 
Hieraan voorafgaand worden de schermen schoongemaakt en waarnodig hersteld.

Mvg,
Loek Oostvogels