Fototentoonstelling 2008 / Fotoverslag / Uitslagen

Voor de vijfde keer alweer heeft onze vereniging een fototentoonstelling georganiseerd. Ook dit jaar waren te gast in het Vogelrevalidatiecentrum aan de Luiterweg, waar we gebruik konden maken van de nieuwe educatieve ruimte. Omdat deze groter is dan het oude lokaal, konden er dit jaar meer foto's gehangen worden.
Nadat we vrijdag de ruimte ingericht hadden was het 's avonds een zware taak voor de jury om de 96 foto's te beoordelen. Maar deze kwam na enig beraad toch met een uitslag.

De eerste prijs werd toegekend aan de foto van een close-up van een vale gier, gemaakt door Gert van der Hart.
De tweede prijs was voor Johan Godschalk met een foto van een net uitgelopen, krullende varen.
De derde prijs werd toegekend aan Steve McClarence. Hij had een sprinkhaan gefotografeerd waarbij zijn schutkleur overging in de boomstam waar hij opzat.
Het Vogelrevalidatiecentrum Zundert looft ieder jaar een Stimuleringsprijs uit.
Nadat de medewerkers van het centrum hun stemmen uitgebracht hadden werd deze prijs uitgereikt aan Ria Brosens, een van de Belgische deelnemers.
De ruim 190 bezoekers mochten zaterdag en zondag ook een stem uitbrengen. Daaruit bleek dat de vakjury het bij het rechte eind had, want de publieksprijs ging ook naar Gert van der Hart met de foto van de vale gier. Hij kreeg hiervoor 14 stemmen, maar was niet alleen. John de Labie had ook 14 stemmen gekregen van het publiek, eveneens met een foto van een vale gier. Dus moest de prijs verdeeld worden.