Activiteitenprogramma september t/m december 2013

Beste natuurvrienden,
Na een fantastische zomer staan we nu weer aan de vooravond van een nieuw seizoen en bijgaand activiteitenprogramma belooft weer een aantal bijzondere lezingen, wandelingen en excursie. Zoals we al eerder hebben laten weten starten we in oktober ook met de eerste 'fotoworkshop' met een vervolgavond in november. Je hoeft je voor deze fotoavonden niet op te geven. Tijdens deze workshops gaan we met elkaar aan de slag om ons verder te bekwamen in natuurfotografie.
Hopelijk worden de wandelingen en excursies weer druk bezocht en krijgen we weer een groot aantal leuke waarnemingen in onze verrekijkers. En verder
rekenen we weer op een grote opkomst en gezellige drukte bij de lezingen in de Maas-Jacobszaal van het Vogelrevalidatiecentrum.
Tot binnenkort.

Dré Mutsters / Voorzitter / Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert

Zaterdag 14 september

Vogeltelling

Telling van watervogels vanaf de boot op het Krammer/Volkerak.

Deelname vooraf aanmelden bij Ad van Gastel (076-5985332 – ad.gastel@ziggo.nl).

 

Zondag 15 september

Natuurwandeling

Meerijdkosten € 1,00

Naald- en loofbossen wisselen elkaar af met heidevelden en vennen in het gevarieerde landschap van de Waayenberg en de Gooren; in de broekbossen en het stroomdal van de Goorloop en in de moerassige rietpercelen vindt men een rijke fauna en flora.

Vertrek 09.00 uur vanaf het Vogelrevalidatiecentrum in Klein-Zundert.

 

Donderdag 19 september

Lezing

Menno Boomsluiter is Mycoloog (paddenstoelkundige) en is voortdurend op zoek naar bijzondere en zelfs nieuwe soorten paddenstoelen. Deze lezing is een opstap naar een nieuw ‘paddenstoelen monitoring’-project waarbij belangstellenden zich kunnen aanmelden om onder deskundige NMV-begeleiding deel te nemen aan een veldexcursie op 5 oktober in een rijk paddenstoelengebied op het landgoed De Moeren.

Aanvang 20.00 uur: Maas-Jacobszaal van het Vogelrevalidatiecentrum/Klein-Zundert.

 

Donderdag 3 oktober

Lezing

De vogeltrek is één van de meest bijzondere en fascinerende natuurverschijnselen die er bestaan en miljoenen vogels trotseren weer en wind, bergen, woestijnen, stormen en zeeën op zoek naar o.a. broed- en overwinteringgebieden. Ed Opperman is door deze vogelmigratie geobsedeerd en wij volgen hem op zijn enerverende ‘vogeltrektochten’.

Aanvang 20.00 uur: Maas-Jacobszaal van het Vogelrevalidatiecentrum/Klein-Zundert.

 

Zaterdag 5 oktober

Euro Birdwatch

Ook dit jaar weer de jaarlijkse megatelling van trekvogels over heel Europa en ook dit jaar wordt de telpost De Matjes bemand om alle (trek)vogels te tellen die daar passeren. Voor informatie en aanmelden deelname gelieve contact op te nemen met Ad van Gastel (076-5985332 – ad.gastel@ziggo.nl)

 

Zaterdag 5 oktober

Meetnetexcursie paddenstoelen

Hopelijk hebben we een groot aantal enthousiaste deelnemers voor deze paddenstoelen-Meetnetexcursie die onder begeleiding zal staan van Peter Eenshuistra en hopelijk doen we een groot aantal heel bijzondere waarnemingen op het landgoed De Moeren.

Verzamelen om 10.00 uurbij café ’t Anker aan de Moersebaan; deze excursie duurt tot 15.30 uur dus lunchpakket en drinken meebrengen.

 

Donderdag 17 oktober

Fotoworkshop

Iedereen die onze foto-expositie ooit heeft bezocht zal kunnen beamen dat een aantal leden van onze vereniging een aardig plaatje kunnen ‘schieten’. Toch willen we onszelf steeds weer verbeteren en om die reden gaan we regelmatig ‘fotoavonden’ organiseren om van elkaar te leren maar we laten ook experts komen die ons tips en aanwijzingen gaan geven om nog beter met onze camera om te gaan om die ene ultieme foto te maken.

Aanvang 20.00 uur: Maas-Jacobszaal van het Vogelrevalidatiecentrum/Klein-Zundert.

 

Zaterdag 26 oktober

Avondwandeling

De Nacht van de Nacht is een landelijk jaarlijks terugkerend evenement. Het doel is aandacht vragen voor de gevolgen van lichtvervuiling. We maken een avondwandeling door het buitengebied van De Moeren op zoek naar vleermuizen, nachtvlinders, sterren, bosuilen en andere spannende gebeurtenissen. Natuurlijk mogen de kinderen ook mee.

Aanvang 20.00 uur: Maas-Jacobszaal van het Vogelrevalidatiecentrum/Klein-Zundert.

 

Donderdag 31 oktober

Lezing

 

Harry Fiolet is een natuurfotograaf pur sang met een bijzondere kijk op landschappen, fauna en flora en altijd op zoek naar bijzondere ‘ontmoetingen’ tijdens zijn natuur-omzwervingen.  Een lezing voor de vogelliefhebber met de steenuil als middelpunt.

Aanvang 20.00 uur: Maas-Jacobszaal van het Vogelrevalidatiecentrum/Klein Zundert. 

 

Zondag 10 november

Wandeling

Meerijdkosten € 5,--

De Hellegatsplaten en Ventjagersplaten vormen samen een uitgestrekt en beschermd inter-getijdengebied met grote verschillen tussen eb en vloed en is een vogelparadijs met vrij grazende hekrunderen en wilde paarden en heel veel vogels zoals o.a. flamingo’s, lepelaars, visarend, kiekendief, slechtvalk en vele soorten water- en waadvogels.

Vertrek 08.30 uur vanaf het Vogelrevalidatiecentrum in Klein-Zundert.

 

Donderdag 14 november

Lezing

De Brenne is voor velen van ons geen onbekend gebied; dit waterrijke natuurpark in midden Frankrijk met meer dan 2000 meertjes is een paradijs wat betreft fauna en flora en is in het bijzonder voor trekvogels van onschatbare waarde. Chris van Gurp geeft ons een foto impressie. Daarna een serie over de natuurgebieden van Zundert.

Aanvang 20.00 uur: Maas-Jacobszaal van het Vogelrevalidatiecentrum/Klein Zundert. 

 

Zaterdag 16 november

Vogeltelling

Herfsttelling van watervogels vanaf de boot op het Krammer/Volkerak waar zich nu vele soorten eenden, ganzen en steltvogels hebben verzameld. Deelname vooraf aanmelden bij Ad van Gastel (076-5985332 – ad.gastel@ziggo.nl).

 

Donderdag 21 november

Fotoworkshop

 

De tweede ‘fotoavond’ als vervolg op de fotoworkshop van 17 oktober. Waarschijnlijk zijn er de eerste avond al een groot aantal ideeën en wensen ingebracht met voorstellen  hoe we deze workshops moeten gaan inrichten en hopelijk hebben we dan voor deze fotopraktijkavond ook al een topfotograaf als gastdocent kunnen strikken.

Aanvang 20.00 uur: Maas-Jacobszaal van het Vogelrevalidatiecentrum/Klein Zundert.

 

Zondag 1 december

Natuurwandeling

Meerijdkosten € 7,00

Excursie naar het vogelrijke getijdengebiedgebied de ”Kwade Hoek” bij Goedereede met schorren, kreken, slikken en duinvalleien. De fauna en flora worden erg beïnvloed door zowel zoet als zout water en trekvogels en wintergasten foerageren hier massaal.

Vertrek 08.00 uur vanaf het Vogelrevalidatiecentrum in Klein-Zundert.

 

Donderdag 12 december

Lezing

Chris Schenk neemt ons mee naar het uiterste noorden van Aslaska. Het land van de superlatieven met zijn machtige bergen, ijzige gletsjers, enorme beren (3 soorten) en indrukwekkende elanden. Een paar vogelsoorten die hij heeft gespot zijn o.a. de sneeuwuil, drie soorten ‘jagers’, eidereenden, vorkstaartmeeuw en diverse steltlopers.

Aanvang 20.00 uur: Maas-Jacobszaal van het Vogelrevalidatiecentrum/Klein Zundert. 

 

Zaterdag 14 december

Vogeltelling

Wintertelling van watervogels vanaf de boot op het Krammer/Volkerak.  Deelname vooraf aanmelden bij Ad van Gastel (076-5985332 – ad.gastel@ziggo.nl)

 

Tweede kerstdag

 26 december

Kerstwandeling

We sluiten het jaar af met de traditionele kerstwandeling door de Moeren en Tachtig Bunders. Een tocht door een koud winters sneeuwlandschap? Met hete koffie en een worstenbroodje in café ’t Anker warmen we ons weer snel op en we nemen daarna nog een borreltje of een glühwein om warm te blijven!

Vertrek 09.30 uur parkeerplaats ‘t Anker’ aan de Moersebaan.

 

Informatie over de activiteiten kunt u opvragen bij Dré Mutsters (076-5975124) of Ad van Gastel (076-5985332)
De reiskostenvergoeding die is vermeld bij de excursies, geldt voor passagiers en is bepaald op km-basis van de bestemming van de wandeling of excursie.