Activiteitenprogramma april t/m juli 2013

Beste natuurliefhebbers,

Met deze ‘wintertemperaturen’ kunnen we ons haast niet voorstellen dat we binnenkort weer gewoon excursies en wandelingen gaan maken onder normale voorjaars- en zomertemperaturen. Toch hebben we weer een goed gevuld programma opgesteld met vooral heel veel excursies en ook een aantal avondwandelingen. Ook maken we weer een fietstocht door een prachtig stukje Vlaams Kempenland. Hopelijk zullen deze activiteiten weer goed worden bezocht zodat onze gidsen jullie kunnen laten meegenieten van al het moois dat de natuurgebieden in onze omgeving ons te bieden hebben. En met het voorjaar en de zomer komt het allemaal nog wel goed…..!

Tot ziens, Dré Mutsters, 2-4-2013

 

Voor vragen en informatie over bovengenoemde activiteiten gelieve contact op te nemen met Dré Mutsters (076-5975124) of Ad van Gastel (076-5985332)

De reiskostenvergoeding vermeld bij de excursies geldt voor de passagiers en is bepaald op km-basis van de bestemming.

Plaats van verzamelen: parkeerplaats Vogelrevalidatiecentrum, Luitertweg 36A /Kl-Zundert.

 

Zondag 7 april

 

Natuurwandeling

Vergoeding € 1,00

 

Henriette Roland Holst omschreef de Oude Buisse heide met de woorden “zoo lieflijk, vredig en idyllisch bekoorlijk, dat elk mensch, die daar komt, door haar stilte en haar blije harmonie getroffen wordt.” Overal horen we nu het lentegezang van de vogels in de bomenlanen en parkbossen; de roodborsttapuit en boompiepers maken hun baltsvluchten boven de heidevelden waar ook de wulp nu zijn jodelende baltsroep laat horen.

Vertrek 07.00 uur vanaf het Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A - verzamelen 07.15 uur bij de parkeerplaats van café  Pannenhuske bij Wallsteijn.

Zaterdag 13 april

Vogeltelling

 

Telling van watervogels vanaf de boot op het Krammer/Volkerak. Als je mee wil gaan dan vooraf deelname aanmelden bij Ad van Gastel (076-5985332 – email: ad.gastel@ziggo.nl)

Zondag 21 april

 

Natuurwandeling

Vergoeding € 2,50

 

Kelsdonk bij Etten-Leur is een voormalige waterbergingsboezem van de Mark. In dit 250 ha grote natuurgebied vind je veel lage graslanden met z.g. frikken; dit zijn smalle stroken bos met daaromheen veel water. Een ideaal gebied voor de blauwborst, bruine kiekendief en vele soorten weide- en watervogels. Ook de grote zilverreiger heeft hier nu zijn biotoop.

Vertrek 07.00 uur vanaf het Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A - verzamelen 07.30 uur bij het havenpaviljoen “de Turfvaart’ bij de jachthaven De Keen in Etten-Leur.

 

Zaterdag 4 mei

 Natuurwandeling

Vergoeding € 7,00

 

Natuurlijk staat de excursie naar het eiland “Tiengemeten” ook weer op het programma. Op dit unieke natuureiland hebben vele soorten zang- en roofvogels, steltlopers, eenden- en ganzensoorten nu hun biotoop gevonden. Ook de zeearend wordt hier regelmatig waargenomen en grote Heck-runderen en paarden zorgen nu voor de begrazing.

Vertrek 08.30 uur vanaf het Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A en om 10.00 uur nemen we de pont in Nieuwendijk op Zuid Beijerland.  Zorg zelf voor koffie en broodjes.

Hemelvaartexcursie

Zuid-Bohemen

 

8-daagse excursie

11 t/m 18 mei

 

De Hemelvaartsexcursie voert ons deze keer naar Zuid-Bohemen in Tsjechië. Bergen, meren, wouden en zelfs oerbossen die samen met de Duitse bossen het ‘groene dak’ van Europa vormen. In Dolni Dvoriste is onze groepsaccommodatie gereserveerd en wat zou het prachtig zijn als we hier de lynx, het Auerhoen en de rivierotter zouden spotten.

Voor deelname  en meer informatie over deze meerdaagse excursie gelieve contact op te nemen met Jac Brosens (tel  076-5973019 of email:  jbrosens@hetnet.nl)

Zaterdag 18 mei

Vogeltelling

 

Voorjaarstelling van watervogels vanaf de boot op het Krammer/Volkerak.  Als je mee wil gaan dan even aanmelden bij Ad van Gastel (076-5985332 – email: ad.gastel@ziggo.nl)

Tweede Pinksterdag

Maandag 20 mei

 

Fietstocht

 

Vandaag fietsen we de prachtige Park- en Tuinenroute (ruim 50 km) in de omgeving van Brasschaat, Kapellen en Kalmthout. De tocht voert ons door unieke bosgebieden zoals het Peerdsbos en de Inslag in Brasschaat, de Uitlegger in Kapellen en de Kalmthoutse heide.

Natuurlijk stoppen we op tijd voor een bezoek aan een gezellige Vlaamse Taveerne.

Vertrek met de auto om 10.00 uur vanaf het Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A

(Bij slecht weer gaat deze fietstocht niet door; informatie Dré Mutsters – 076-5975124)

Woensdag 29 mei

 

Avondwandeling

 

Zodra de schemering invalt gaan we weer op zoek naar de nachtzwaluw op het landgoed de Moeren en Tachtig Bunders. Hopelijk laat deze geheimzinnige nachtvogel zijn snorrende ‘gezang’ weer horen en om zijn territorium te verdedigen ‘klapt’ hij met zijn vleugels.

Vertrek 20.00 uur Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A en verzamelen om 20.15 uur bij de parkeerplaats van café ‘het Anker’ aan de Moersebaan.

Zondag 2 juni

 

Natuurwandeling

Vergoeding € 1,50

 

Het grote natuurgebied van de Matjes omvat  rietvelden, broekbossen en natte weilanden waar tientallen soorten water-, riet-, en weidevogels hun broedplaats hebben zoals de bruine kiekendief, de blauwborst, kleine karekiet en het prachtige baardmannetje

Vertrek 07.00 uur vanaf het Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A - verzamelen 07.15 uur bij de kerk in Achtmaal.

Woensdag 12 juni

 

Avondwandeling

 

Een wandeling langs de ecologische verbindingszones van de Aa- of Weerijs is altijd weer een tocht met verassingen. De retentiebekkens van de Boontuinen en de Wildert worden nu door vele soorten riet- en watervogels bewoond en zelfs de waterral is hier al gehoord.

Vertrek 19.00 uur vanaf het Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A

Zaterdag 15 juni

Vogeltelling

 

Zomertelling van watervogels vanaf de boot op het Krammer/Volkerak. Als je mee wil dan vooraf deelname aanmelden bij Ad van Gastel (076-5985332 – email: ad.gastel@ziggo.nl)

Zondag 23 juni

Natuurexcursie

Vergoeding € 2,00

 

Het kleinschalige landschap van het landgoed de Vloeiweide is bijna uniek te noemen.  De blauwe weilandjes langs de Bijloop en de Turfvaart staan vol egelboterbloem en koekoeksbloemen; in dit gebied keert de weinig geziene fluiter hier ieder jaar weer terug.

Vertrek 07.00 uur vanaf het Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A en 07.15 uur verzamelen bij de kerk in Rijsbergen.

Woensdag 3 juli

 

Avondwandeling

Vergoeding € 1,00

 

Avondwandeling door de lanen en dreven van de Krochten en de Gooren waar het gagelstruweel langs de vennen en moerassen nu heerlijk ruikt. Overal horen we nu de zang van merel en zanglijster maar misschien laat de wielewaal of geelgors zich hier nu horen.

Vertrek 19.00 uur vanaf het Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A

Woensdag 10 juli

 

Avondwandeling

Vergoeding € 1,00

 

Een wandeling langs het Padvindersven, De Bak en het Wildertven op de Pannenhoef levert altijd wel een paar bijzondere waarnemingen op; de buizerd  overziet thermiekend op de avondwarmte zijn jachtgebied terwijl de snelle boomvalk op libelles jaagt.

Vertrek 19.00 uur vanaf het Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A en verzamelen

om 19.15 uur bij parkeerplaats De Bak aan de Ettensebaan.

Zondag 14 juli

 

Zomerwandeling

 

Familiewandeling door de bossen en het heidegebied van landgoed De Moeren. We lopen langs het trappistenklooster Maria Toevlucht, de Tachtig Bunders en het Rietven waar we nieuwsgierig zullen worden nagestaard door de zeldzame heidekoeien die in de Reten lopen.

Vertrek 10.00 uur vanaf de parkeerplaatsen a/d Rucphenseweg gelegen tussen café ’t Anker en de brug over de Turfvaart.  Bij slecht weer gaat deze wandeling niet door.

 

.