Fototentoonstelling 2019 / Uitslagen

Dik 200 bezoekers zijn weer op onze jaarlijkse fototentoonstelling in het
vogelrevalidatiecentrum ondanks het prachtige weer afgekomen.
Ze konden hier ruim 100 fotos gemaakt door de leden van de Zundertse Vogel en
Natuurwerkgroep bewonderen.
 
 
De uitslag van de Vakjury , de Publieksjury en de Stimuleringsprijs is hieronder weergegeven
Landschap
1 ste prijs Vrij als een vogel van Rene Luycks
2 e prijs Mistige morgen van Els Roos
3 e prijs De kerk bij de paters van Hans Schot
 
Flora
1 ste prijs Krokus van Johan Oostvogels
2 e prijs Kaardebol met rups van zuringuil van Hans Schot
3 e prijs Gouden beuk van Ingrid Brosens
 
Fauna
1 ste prijs Dunsnavelnotenkraker van Chris Bal
2 e prijs Spreeuwen op de vlucht voor sperwer door Wim Verschraegen
3 e prijs Spin in web in eigen tuin van Ankie Dockx
 
Stimuleringsprijs
Beleving vanuit de trein van Frank Jansen
 
Publieksjury
Doordringende ogen van Ad van Gastel
 
Ook dit jaar weer iedereen bedankt die deze tentoonstellinhg mede tot een succes hebben
gemaakt.
Graag weer tot volgend jaar.