Activiteitenprogramma januari t/m maart 2017

 

 

Zondag 9 april

 

Natuurwandeling

Vergoeding € 3,00

 

 

Het Mastbos behoort tot de oudste cultuurbossen van Nederland en werd 500 jaar geleden aangelegd voor de productie van hout en ter verpozing voor de leden van het Huis van Oranje. Het is nu een bijzonder wandelgebied met eeuwenoude bomen en indrukwekkende lanen met volop spechten en boomklevers en zelfs ook een kolonie blauwe reigers.

Vertrek 07u00 vanaf het Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A en verzamelen 07u30 op de parkeerplaats van “De Kogelvanger”, Galderseweg 55, 4836AC Breda

 

 

Zaterdag 15 april

Vogeltelling

 

Telling van watervogels vanaf de boot op het Krammer/Volkerak. Als je mee wil gaan dan vooraf deelname aanmelden bij Ad van Gastel (076-5985332 – email: ad@vnwgz.nl)

 

 

Zondag 23 april

 

Natuurwandeling

Vergoeding € 3,00

 

 

Het natuurgebied Kelsdonk is een voormalige waterbergingsboezem van de Mark bestaande uit laag grasland met zogenaamde frikken (smalle stroken bos met water daar omheen). Het hele jaar door zijn er veel vogelsoorten te zien. In het voorjaar zie je hier veel Blauwborsten. Andere voorkomende soorten zijn o.a. Roodborsttapuit, Kleine karekiet, Rietgors, Groenpootruiter, Bosruiter, Bruine kiekendief en soms ook de Lepelaar.

Vertrek 07u00 vanaf het Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A in Klein-Zundert en verzamelen om 07u30 aan het Windgat nabij de hoek Haansberg en de Bollendonkseweg.

 

 

Zondag 7 mei

 

Natuurwandeling

Vergoeding € 1,50

 

De Maatjes is een uniek natuurreservaat met zoetwaterrietvelden, broekbossen en natte weilanden op de grens van Achtmaal en Nieuwmoer. Onlangs is hier nog een observatie- toren geplaatst en zijn er wandelroutes uitgezet en kan men genieten van de bijzondere plantengroei en de vele vogelsoorten zoals Blauwborst, Baardmannetje en kiekendief.

Vertrek 07u00 vanaf het Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A in Klein-Zundert en verzamelen om 07u15 bij de kerk in de Pastoor de Bakkerstraat  in Achtmaal.

 

 

Zaterdag 13 mei

Vogeltelling

 

Telling van watervogels vanaf de boot op het Krammer/Volkerak. Als je mee wil gaan dan vooraf deelname aanmelden bij Ad van Gastel (076-5985332 – email: ad@vnwgz.nl)

 

 

Hemelvaartexcursie

15 t/m 23 mei

 

Deelname

vooraf aanmelden

 

 

Voor de Hemelvaartsexcursie van dit jaar is er gekozen voor een verblijf in het nationale park Müritz in het merenplateau van Mecklenburg in Noordoost Duitsland. Dit unieke natuurgebied met zijn vele meren, eeuwenoude beukenbossen en geheime veengebieden is bekend om zijn bijzondere vogelsoorten zoals de zee- en visarend en kraanvogels. Als je aan deze meerdaagse vogelreis wil deelnemen dan gelieve tijdig aan te melden.

Voor meer info: zie onze website www.vnwgz.nl en aanmelden bij Ado Havermans (ado@vnwgz.nl tel. 0650465391)

 

 

 

Zaterdag 13 mei

Vogeltelling

 

Telling van watervogels vanaf de boot op het Krammer/Volkerak. Als je mee wil gaan dan vooraf deelname aanmelden bij Ad van Gastel (076-5985332 – email: ad@vnwgz.nl)

 

 

Zaterdag 27 mei

 

Avondwandeling

 

 

Een lenteavondwandeling over de Tachtig Bunders van landgoed De Moeren blijft spannend tot op het einde want natuurlijk kijken we bij het vallen van het schemerduister altijd weer uit naar een “ontmoeting” met de geheimzinnige nachtzwaluw en als we dan zijn mechanisch trillende geluid weer hebben gehoord en hem met zijn geruisloze, vlinderachtige vlucht hebben waargenomen, dan is de late wandeling weer geslaagd.

Vertrek 20u15 vanaf Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A en verzamelen om 20u30 bij de parkeerplaats van café ‘het Anker’ aan de Moersebaan. Omstreeks 22.30 weer terug.

 

 

Zondag 11 juni

 

Wandeling

Vergoeding € 1,00

 

 

Excursie door het nieuwe natuurgebied Turfvaart-Bijloop die een verbinding maakt tussen Pannenhoef en Vloeiweide waar een nieuwe Bijloop is gegraven met verschillende bodembreedtes en flauwe oevers waardoor in de winter extra water wordt vastgehouden en nieuwe flora en fauna optimaal kansen krijgen zich verder te ontwikkelen.

Vertrek 07u00 vanaf het Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A en verzamelen 07u15 bij

parkeerplaats “De Bak” aan de Ettensebaan.

 

 

Zaterdag 17 juni

Vogeltelling

 

Vogeltelling  vanaf de boot op het Krammer/Volkerak.  Deelname vooraf aanmelden bij Ad van Gastel (076-5985332 – email: ad@vnwgz.nl)

 

 

Zaterdag 24 juni

 

Natuurexcursie

Vergoeding € 1,00

 

 

 

Vanavond maken we een wandeling door de oude parkbossen, brede beukenlanen en uitgestrekte heidevelden van landgoed de Oude Buisse Heide. Oude cultuurelementen zoals theekoepels, landhuizen, tuinen en vijvers vormen samen met de prachtige natuur een uniek landgoed waar de geest van Henriëtte Roland Holst nog steeds rondwaart.

Vertrek 19u00 vanaf het Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A en verzamelen 19u15 bij

parkeerplaats van Herberg ’t Pannenhuske , Roosendaalsebaan 4 in Achtmaal.

 

 

Woensdag 5 juli

 

Avondwandeling

 

 

 

Landgoed De Vloeiweide bestaat uit een afwisselend landschap; droge, hooggelegen naaldbossen en akkerland naast natte, laaggelegen loofbossen en blauwe graslanden. Door deze diverse terreintypes is er een grote variatie in fauna en flora en komen er veel vogelsoorten voor zoals wielewaal, sperwer, boomvalk, middelste bonte specht en de fluiter.

Vertrek 19u00 parkeerplaats Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A en om 19u15 vanaf de kerk in Rijsbergen.

 

 

Zaterdag 15 juli

Vogeltelling

 

Telling van watervogels vanaf de boot op het Krammer/Volkerak. Als je mee wil gaan dan vooraf deelname aanmelden bij Ad van Gastel (076-5985332 – email: ad@vnwgz.nl)

 

 

Voor vragen en informatie over bovengenoemde activiteiten gelieve contact op te nemen met Dré Mutsters (076-5975124) of Ad van Gastel (076-5985332).
De reiskosten vermeldbij de excursies geldt voor de passagiers en is bepaald op km-basis van de bestemming.
Plaats van verzamelen: parkeerplaats Vogelrevalidatiecentrum (=VRC), Luitertweg 36A in Klein-Zundert tenzij anders is aangegeven.