Plaatsing paddenschermen op 7-3-2015

“De schermen zijn deze winter na een stevige  onderhoudsbeurt weer helemaal optimaal.  De uitgescheurde ringen zijn vervangen door nieuwe. En nu het voorjaar er weer aan zit te komen willen we ook in 2015 de amfibieën weer een stapje voor zijn. De schermen en emmers zijn geplaatst. Laat het voorjaar maar komen!”
 
De paddenschermenplaatsers.