Activiteitenprogramma januari t/m maart 2014

Beste natuurliefhebbers,
 
We staan alweer aan het begin van een nieuw jaar en hopelijk wordt het een jaar dat voor iedereen veel geluk en een goede gezondheid zal brengen.
Bijgaand het nieuwe programma voor de periode januari-maart 2014 en wij, als bestuur, hopen dat de lezingen, wandelingen en excursies weer druk bezocht gaan worden.
 
Ook uit naam van het bestuur wens ik jullie een heel natuurrijk Nieuwjaar!
 
Dré Mutsters
 

Zondag 5 januari

Wandeling

Na de gezellige feestdagen even de benen strekken; een wandeling langs de vennen van de Pannenhoef is altijd heel bijzonder en elk jaargetijde tooit de natuur zich weer met een ander maar ook steeds boeiend gewaad. Vandaag Koning Winter met sneeuwmantel?
Na de wandeling drinken we gezellig een bakje koffie in het Vogelrevalidatiecentrum.

Vertrek om 09.15 uur parkeerplaats Vogelrevalidatiecentrum/Klein Zundert en verzamelen om 09.30 uur bij parkeerplaats ‘De Bak’ aan de Ettensebaan.

Donderdag 9 januari

Lezing

Jef Leestmans heeft in Schotland in verschillende natuurreservaten gewerkt en in dit merengebied met lage bergketens kunnen op één dag vier seizoenen passeren. Jef weet waar je de edelherten kan vinden en waar in dit vogelparadijs het Schotse sneeuwhoen broedt en waar je o.a. de zee- en steenarend kan spotten maar ook de roodkeelduiker. Aanvang 20.00 uur; Maas-Jacobszaal in het Vogelopvangcentrum/Klein Zundert.

Woensdag 15 januari

Uilentocht (avond)

Zal de bosuil zich laten horen en  ons met zijn spookachtige roep de daver op het lijf jagen tijdens onze avondwandeling door de duistere dreven van de Moeren en de Pannenhoef?  Bij slecht weer (regen/wind) verschuiven we deze ‘uilenwandeling’ naar woensdag 29 januari. Vertrek om 19.30 uur Vogelrevalidatiecentrum/Klein Zundert.

Informatie: Dré Mutsters (076-5975124) of Ad van Gastel (076-5985332)

Donderdag 16 januari

Lezing

Frans Broos heeft de camera altijd paraat. Uit zijn filmarchief toont hij ons een aantal films met o.a. prachtige beelden van fauna en het uitbundige vogelleven in de Ardennen en unieke opnamen van de marter en van de vos in de A/damse Waterleidingduinen.

Aanvang 20.00 uur; Maas-Jacobszaal in het Vogelopvangcentrum/Klein Zundert.

Zaterdag 18 januari

Vogeltelling

Meerijdkosten € 7,00

Wintervogeltelling vanaf de boot op het Krammer/Volkerak waar nu tijdens de winterperiode duizenden watervogels foerageren.

Deelname vooraf aanmelden bij Ad van Gastel (076-5985332).

Woensdag 22 januari

Fotoworkshop

Fred Severin is natuurgids en begeesterd natuurfotograaf met een voorliefde voor macro-fotografie (paddenstoelen). Hij zal ons vanavond meer over zijn hobby en vooral ook over de techniek van macrofotografie vertellen met o.a. veel tips voor benodigde apparatuur.

Aanvang 20.00 uur; Maas-Jacobszaal in het Vogelopvangcentrum/Klein Zundert.

Zondag 26 januari

Winter wandeling

Vergoeding € 5,00 p/p

Ook dit jaar staat de populaire midwinterwandeling weer op het programma; rond de vuurkorf met koffie en een Belgische koffiekoek; na de wandeling door de Moeren serveren we snert, pannenkoeken en glühwein in de warme ‘winterstal’ van Frans en Toos. Deelname aanmelden bij Dré Mutsters (076-5975124 – email: dre@vnwgz.nl). Verzamelen 13.00 uur bij het vertrekpunt Fam. Mutsters, Moersebaan 1B – Zundert.

Donderdag 30 januari

Lezing

Jos Ketelaar laat ons de natuur zien met “de vierjaargetijden” van Vivaldi als gids. De uitbundige lente met al het jonge leven, de zomer met haar overvloedige bloemenpracht en het opgroeien van de jonge dieren, de herfst met zaden en vruchten en kleurenpracht van de bladeren en paddenstoelen en dan de winter met sneeuw en ogenschijnlijke rust.

Aanvang 20.00 uur; Maas-Jacobszaal in het Vogelopvangcentrum/Klein Zundert.

Zondag 9 februari

Excursie

Meerijdkosten € 5,00

Het voormalige getijdengebied van de slikken van de Heen en Rammegors is nu een zoetwatergebied met ondiepe waterpartijen afgewisseld met struweel en graslanden waar steltlopers, reigerachtigen en eenden nu foerageren met de slechtvalk als prooivogel.

Vertrek om 09.15 uur parkeerplaats Vogelrevalidatiecentrum/Klein Zundert.

Donderdag 13 februari

Lezing

Glenn Vermeersch woont in Kalmthout en natuurlijk gaan we met hem op pad door het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse heide en we krijgen ook een kijk op de vogelrijkdom in de rietlanden, bossen en weidelandschappen van de Antwerpense Noorderkempen.

Aanvang 20.00 uur; Maas-Jacobszaal in het Vogelopvangcentrum/Klein Zundert.

Zaterdag 15 februari

Vogeltelling

Meerijdkosten € 7,00

Wintertelling van watervogels vanaf de boot op het Krammer/Volkerak.

Deelname vooraf aanmelden bij Ad van Gastel (076-5985332).

Zaterdag 22 en

Zondag 23 februari

Foto-expositie VRC

Fauna, Flora en Landschappen zijn ook dit jaar weer de thema’s van de jaarlijkse fotowedstrijd. Doe mee en lever je foto’s (maximaal 3) met de juiste afmetingen voor eind januari in. De foto-expositie is op beide dagen geopend van 10u00 tot 16u00.  Meer informatie over deze fotowedstrijd is te vinden op onze website www.vnwgz.nl

Donderdag 27 februari

Lezing

Koos Dansen vertelt graag over de natuur vlakbij huis en rond zijn woonplaats Arnhem is de natuur met haar rijke fauna en flora ruimschoots aanwezig m.n. door de grote diversiteit van landschappen van Veluwe, de Ooijpolder, de Mookerheide en de Betuwe.

Aanvang 20.00 uur; Maas-Jacobszaal in het Vogelopvangcentrum/Klein Zundert.

Zondag 2 maart

Wandeling

Meerijdkosten € 1,00

Het natuurgebied de Hazemeren ligt ingesloten tussen de Pannenhoef en de Lange Maten. Het ven is nog in ontwikkeling maar in het voorjaar foerageren hier al veel trekvogels een groot aantal water- en weidevogels heeft hier al hun biotoop gevonden.

Vertrek 08.00 uur parkeerplaats Vogelrevalidatiecentrum/Klein Zundert en verzamelen

om 08.15 uur bij parkeerplaats ,De Ganger, aan de Panhoefweg/Sprundelsebaan.

Donderdag 6 maart

Ledenvergadering

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering met een terugblik op de activiteiten van het afgelopen jaar en een vooruitblik op het komende jaar. Bestuurskandidaten en/of andere vergaderpunten kunnen vooraf worden ingediend.

Aanvang 20.00 uur: Maas-Jacobszaal in het Vogelrevalidatiecentrum/Klein Zundert.

Zaterdag 8 maart

SWEV-contactdag

SWEV-dag in het VRC centrum: meer informatie met programma volgt later.

Donderdag 13 maart

Lezing

Vandaag een spannende fotoreis met Steven Ruiter op zoek naar de wilde tijger in de wildparken van India. Na de pauze neemt hij ons mee naar de wilde natuur van de Oostvaardersplassen die de laatste maanden zo nadrukkelijk in het nieuws is geweest.

Aanvang 20.00 uur: Maas-Jacobszaal in het Vogelopvangcentrum/Klein Zundert.

Zaterdag 15 maart

Vogeltelling

Meerijdkosten € 7,--

Voorjaarstelling van watervogels vanaf de boot op het Krammer/Volkerak.

Deelname vooraf aanmelden bij Ad van Gastel (076-5985332).

Zondag 23 maart

Natuurwandeling

Meerijdkosten € 2,50

Een wandeling over de uitgestrekte Kalmthoutse heide waar de boomleeuwerik en boom-pieper al weer uitbundig zingen en ook de Tjiftjaf en Roodborsttapuit zijn teruggekeerd.

Vertrek 07.00 uur parkeerplaats Vogelrevalidatiecentrum/Klein-Zundert en verzamelen om 07.45 uur bij het N.E.C. ‘De Vroendte’ aan de Puttenseweg 129 in Kalmthout.

Donderdag 27maart

Lezing

Wijnand Kas laat ons meegenieten van zijn uitgebreide en bijzondere collectie natuur-films die hij in Nederland maar ook in Luxemburg en Duitsland heeft gemaakt en hij zal deze op zijn eigen vakkundige en ook humoristische manier van commentaar voorzien.

Aanvang 20.00 uur: Maas-Jacobszaal in het Vogelopvangcentrum/Klein Zundert.

Info over activiteiten kunt u opvragen bij Dré Mutsters ( 076-5975124) of Ad van Gastel (0765985332).

De meerijdkosten vermeld bij de excursies geldt voor passagiers en is bepaald op km-basis van de bestemming.