Activiteitenprogramma september t/m december 2012

 

Zondag 23 september

Natuurwandeling

Meerijdkosten € 1,00

In het gevarieerde moeraslandschap van de Waayenberg, de Gooren en de Krochten worden hoge en lage delen afgewisseld met open en beboste delen, broekbossen, rietpercelen en heidevelden met een rijke fauna en flora met vele zeldzame soorten vogels, amfibieën, reptielen, vlinders en planten zoals de moeraswolfsklauw.

Vertrek 09.00 uur vanaf het Vogelrevalidatiecentrum in Klein-Zundert.

Donderdag 27 september

Lezing

Zakjestrilzwam, Slijmerige Blekerik en Gewoon Donsvoetje zijn slechts een paar soorten paddenstoelen die wij waarschijnlijk niet kennen. Voor ‘oud-leraar’ Jos Cools zijn deze soorten minder onbekend en met de herfst in aantocht gaat hij ons op zijn bekende humoristische wijze een ‘herkenningscursus paddenstoelen’ geven.

Aanvang 20.00 uur: Maas-Jacobszaal van het Vogelrevalidatiecentrum/Klein-Zundert.

Zaterdag 6 oktober

Euro Birdwatch

Ook wij nemen deel aan deze megatelling van trekvogels over heel Europa en wij gaan de hele dag de telpost De Matjes bemannen om alle (trek)vogels te tellen die daar passeren. Voor informatie en aanmelden deelname gelieve contact op te nemen met Ad van Gastel (076-5985332 – ad.gastel@ziggo.nl)

Donderdag 11 oktober

Lezing

Gérard van den Broek is een fanatiek vogelfotograaf die alleen met de hoogste kwaliteit genoegen neemt. Afgelopen zomer was hij in het Zwarte Woud en hij zal met veel enthousiasme en wetenswaardigheden zijn foto’s van fauna en flora aan ons vertonen.

Aanvang 20.00 uur: Maas-Jacobszaal van het Vogelrevalidatiecentrum/Klein-Zundert.

Zaterdag 13 oktober

Vogeltelling

Vogeltelling vanaf de boot op het Krammer/Volkerak. Wil je meegaan met deze telling dan vooraf contact opnemen met Ad van Gastel (076-5985332 -ad.gastel@ziggo.nl)

Donderdag 25 oktober

Lezing

Met Fred van Wijk reizen we door de Rocky Mountains en Vancouver Island met zijn unieke dierenwereld en cultuur van de oorspronkelijke Indiaanse bewoners; dan volgen we hem op zijn tocht door de ‘Indian Summer’ van Yellowstone en Grand Teton waar de nachten koud, de herfstkleuren prachtig en de elanden bronstig zijn.

Aanvang 20.00 uur: Maas-Jacobszaal van het Vogelrevalidatiecentrum/Klein Zundert.

Zondag 28 oktober

Wandeling

Meerijdkosten € 1,00

Een herfstwandeling door de Pannenhoef waar we de diverse vennen afspieden op zoek naar bijzondere trekvogels die hier komen rusten en foerageren. Natuurlijk proberen we ook de paddenstoelen te determineren met de kennis die Jos ons heeft bijgebracht.

Vertrek 09.00 uur vanaf het Vogelrevalidatiecentrum in Klein-Zundert en verzamelen om 09.15 uur op de parkeerplaats ‘De Ganger’ aan de Sprundelsebaan.

Donderdag 8 november

Lezing

Stefan Sand was 5 weken op Groenland waar hij onderzoek heeft gedaan naar de broedresultaten van de Drieteenstrandloper. Hij had zijn film- en fotocamera’s meegenomen en wij krijgen vanavond de beelden te zien die hij daar heeft gemaakt.

Aanvang 20.00 uur: Maas-Jacobszaal van het Vogelrevalidatiecentrum/Klein Zundert.

Zondag 11 november

Wandeling

Meerijdkosten € 2,50

Ook dit jaar staat een bezoek aan de Bleeke Heide bij Chaam weer op het programma want het is onvoorspel- en onvoorstelbaar wat je hier aan vogelsoorten kan aantreffen en zeker nu als er hier tijdens de trek soms duizenden vogels komen foerageren.

Vertrek 08.30 uur vanaf het Vogelrevalidatiecentrum in Klein-Zundert en verzamelen om 08.50 uur op de parkeerplaats Wouwendries/Chaam.

Zaterdag 17 november

Vogeltelling

Herfsttelling van watervogels vanaf de boot op het Krammer/Volkerak waar zich nu vele soorten eenden, ganzen en steltvogels hebben verzameld. Deelname vooraf aanmelden bij Ad van Gastel (076-5985332 – ad.gastel@ziggo.nl)

Donderdag 22 november

Lezing

Als ambassadeur van Canon reist Steven Ruiter de hele wereld over. Wij volgen hem op zijn reis door Zambia waar hij in de diverse natuurparken o.a. leeuwen, buffels, nijlpaarden en krokodillen heeft gefotografeerd. Voor de pauze bezoeken we eerst nog de Oostvaardersplassen; het paradijs voor de runderen, paarden en edelherten.

Aanvang 20.00 uur: Maas-Jacobszaal van het Vogelrevalidatiecentrum/Klein Zundert.

Zondag 2 december

Natuurwandeling

Meerijdkosten € 7,00

Excursie naar de “”Kwade Hoek” bij Goedereede; een dynamisch getijdengebied met schorren, kreken, slikken en duinvalleien. Dit vogelrijke gebied werd vroeger de ‘kwaaien hoek’ genoemd om de verraderlijke stromingen en zandbanken voor de kust.

Vertrek 08.00 uur vanaf het Vogelrevalidatiecentrum in Klein-Zundert.

Donderdag 6 december

Lezing

Vanavond weer een heel bijzondere lezing want wereldreiziger René Roeken zal ons een aantal films laten zien van o.a. Afrika, Alaska en Noord-Amerika; afwisselend korte en langere natuurfilms die op nationale en internationale filmfestivals diverse malen in de prijzen zijn gevallen. Ook op de televisie (o.a. Discovery) worden zijn films vertoond.

Aanvang 20.00 uur: Maas-Jacobszaal van het Vogelrevalidatiecentrum/Klein Zundert.

Zaterdag 15december

Vogeltelling

Wintertelling van watervogels vanaf de boot op het Krammer/Volkerak. Deelname vooraf aanmelden bij Ad van Gastel (076-5985332 – ad.gastel@ziggo.nl)

Donderdag 20 december

Lezing

David Verdonck heeft een paar keer Israel bezocht en hij zal een afwisselende lezing geven over het gevarieerde landschap en fauna en flora van dit land. Een land met hoge bergen (Golan hoogte), groene moerassen en visvijvers, bijzondere plaatsen zoals de Dode zee en de Negev woestijn en natuurlijk het Mekka voor de vogelaar, de unieke vogeltrek via de Rode zee.

Aanvang 20.00 uur: Maas-Jacobszaal van het Vogelrevalidatiecentrum/Klein Zundert.

Tweede kerstdag

26 december

Kerstwandeling

De traditionele kerstwandeling door de Moeren en Tachtig Bunders is altijd de laatste activiteit van het jaar; wordt het een tocht door een winters sneeuwlandschap? Hete koffie met warm appelgebak in café ’t Anker zorgen ervoor dat we weer snel op temperatuur komen en dan nog een borreltje om warm te blijven!

Vertrek 09.30 uur parkeerplaats ‘t Anker’ aan de Moersebaan.

Informatie over de activiteiten kunt u opvragen bij Dré Mutsters (076-5975124) of Ad van Gastel (076-5985332).

De reiskostenvergoeding vermeld bij de excursies geldt voor passagiers en is bepaald op km-basis van de bestemming van de wandeling of excursie.