September t/m December 2022

Programma Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert
 
September t/m December 2022
Voor vragen en informatie over onder genoemde activiteiten gelieve contact op te
nemen met: Rien van Oers 06-81776017 – email: rienmonica@ziggo.nl of
Dré Mutsters 076-5975124 of 0681068016 – email: dre@vnwgz.nl
 
Zaterdag 17 september
Vogeltelling
 
Telling/monitoring van watervogels vanaf de boot op het Krammer/Volkerak.
Wil je een keer mee? Dan tijdig opgeven bij Rien van Oers:06-81776017
 
Zondag 18 september
Wandeling
 
Wandeling door Trippelenberg bij Effen; een natuurgebied met waterretentie
functie dat bij landgoed Hoeve In ’t Hout hoort en is gelegen aan de Aa of Weerijs.
Een gevarieerd vare rijk bosgebied met natte graslanden en diverse poelen.
Vertrek 08u00 vanaf de parkeerplaats van het VRC – Luitertweg 36A, Kl- Zundert
 
Donderdag 22 september
Lezing
 
Vogel- en natuurfotografie is de gepassioneerde hobby van Alois van Mingeroet en
hij is altijd met zijn camera op pad; in de natuurgebieden in onze directe omgeving
maar hij bezoekt ook regelmatig vogelkijkhutten voor bijzondere opnames.
Aanvang 20u00; Maas-Jacobszaal in het Vogelrevalidatiecentrum/Klein-Zundert
 
Zaterdag 1 oktober
Euro Birdwatch
2022
 
Ook wij tellen weer mee met Euro Birdwatch van BirdLife International en
Vogelbescherming NL met als doel aandacht schenken aan (trek)vogels en hun
leefgebieden en de bescherming hiervan. Het moerasgebied De Maatjes is onze
telpost en we verzamelen om 07u00 bij de kerk in Achtmaal. Een paar uur meetellen
is ook goed. Denk aan koffie/thee! Info Rien van Oers: 06-81776017
 
Donderdag 6 oktober
Lezing
 
Dick de Vos is natuurgids en natuurjournalist en hij heeft diverse vogel- en
veldgidsen uitgegeven (o.a. “ode aan de nachtegaal”) en zijn recent verschenen
veldgids Vogeltrek is een uniek handwerk speciaal gericht op het herkennen van
vogels tijdens hun trek met nadruk op de trekroep. Voor ons nu op film en foto’s!
Aanvang 20u00; Maas-Jacobszaal in het Vogelrevalidatiecentrum/Klein-Zundert
 
Zaterdag 8 oktober
Natuurexcursie
 
De Oostvaardersplassen; het grootste “man-made” natuurgebied ter wereld. Een
bijzonder moerasgebied waar de eerste zeearend in ons land weer tot broeden
kwam en nu edelherten, Heckrunderen en Konikpaarden vrij rondlopen. Een dag
vullende excursie naar dit unieke natuurgebied dus eten en drinken meenemen.
Wie mee wil, aanmelden bij Rien van Oers (06-81776017) i.v.m. gecombineerd
vervoer. Adres: Kitsweg 1 – 8218AA Lelystad (afstand ongeveer 140 km)
 
Zaterdag 15 oktober
Vogeltelling
 
Telling/monitoring van watervogels vanaf de boot op het Krammer/Volkerak.
Wil je een keer mee? Dan tijdig opgeven bij Rien van Oers :06-81776017
 
Donderdag 20 oktober
Lezing
 
De wereld verandert snel en ook in de natuur is dat zichtbaar. De mens staat voor
heel veel uitdagingen. Hoe gaan we daar mee om? Zijn er voorbeelden hoe het
anders kan? Een verhaal geïllustreerd met plaatjes van hoop in woelige tijden. Een
waarschijnlijk confronterende en kritische lezing van Gert van der Hart. Aanvang
20u00; Maas-Jacobszaal in het Vogelrevalidatiecentrum/Klein-Zundert
Natuurwandeling door het Rondgors, een ecologische verbindingszone en
 
Zondag 23 oktober
Natuurwandeling
 
waterberg gebied die de Pannenhoef, de Vloeiweide en de natuurgebieden rond het
landgoed Schuitvaart met elkaar verbindt. Belangrijk voor amfibieën en een
belangrijk foerageergebied voor vele soorten vogels gedurende de trekperiode.
Vertrek 08u30 vanaf VRC en verzamelen 08u45 parkeerplaats De Bak/Ettensebaan
 
Donderdag 3 november
Lezing Voor dag en dauw trekt Robert-Jan Asselbergs de polders en bossen in om o.a. het
reewild te fotograferen maar ook andere wildsoorten zoals haas, konijn, fazant en
patrijs zijn een geliefd onderwerp en dit alles geportretteerd in prachtige natuur
plaatjes. Een paar maanden terug nog uitgebreid in beeld in BN/DeStem.
Aanvang 20u00; Maas-Jacobszaal in het Vogelrevalidatiecentrum/Klein-Zundert
 
Zondag 6 november
Paddenstoelenexcursie
 
Deze morgen maken we een wandeling door de Pannenhoef en tijdens deze
excursie zullen we extra aandacht geven aan paddenstoelen. Jack Govaerts is een
echte kennen en hij zal tijdens deze tocht onze gids zijn.
Vertrek 09u00 vanaf VRC en om 09u15 op pad vanaf parkeerplaats De Ganger
 
Zaterdag 12 november
Vogeltelling
 
Telling/monitoring van watervogels vanaf de boot op het Krammer/Volkerak.
Wil je een keer mee? Dan tijdig opgeven bij Rien van Oers :06-81776017
 
Donderdag
17 november
Lezing
 
Eerder toonde René Krekels ons de bedgeheimen van kleine beestjes. In deel II
weer bijzondere, onthullende en niet eerder getoonde beelden van o.a. parende oer
kreeften, slimme oliekevers en zorgzame trilspinnen. Deze lezing mag je niet
missen! Aanvang 20u00; Maas-Jacobszaal in het Vogelopvangcentrum/Kl-Zundert
 
Vrijdag 25 november
Natuurexcursie
 
Plan Tureluur maakt deel uit van het nationaal park De Oosterschelde op
Schouwen-Duiveland. Een natuurgebied dat nog steeds in ontwikkeling is waar
naast de vele soorten eenden, ganzen en steltlopers diverse soorten roofvogels
zoals de zeearend kunnen worden gespot. Attentie! Deze excursie staat op vrijdag
gepland!
Vertrek om 08u30 vanaf de parkeerplaats VRC in Klein-Zundert
 
Donderdag 1 december
Lezing
 
Roger Laps neemt ons mee naar het prachtige Costa Rica waar hij diep in het
regenwoud heel unieke opnames heeft gemaakt van bizarre tradities van lokale
bewoners. We gaan ook naar Kreta, La Brenne en andere Europese
natuurgebieden.
Aanvang 20u00; Maas-Jacobszaal in het Vogelopvangcentrum/Kl-Zundert
 
Zondag 11 december
Natuurwandeling
 
Een late herfst- of vroege winterwandeling door het natuurgebied van
Veldekensberg en de Lange Maten welke zijn gesitueerd rond het
trappistenklooster. Een gevarieerd bosgebied met kleine akker percelen en
heidevelden. Wellicht krijgen we de klapekster te zien maar waarschijnlijk ook de
zwarte specht in het beukenbos.
Vertrek om 09u00 parkeerplaats VRC en 09u15 verzamelen parkeerplaats klooster.
 
Donderdag 15 december
Lezing
 
Film “Landschapsbeheer” van Brabants landschap over het belangrijke
beschermingswerk van de vele vrijwilligers voor de biodiversiteit van het
landschap waarbij een brug wordt geslagen tussen natuur en landbouw. Ook
boeren, tuinders, kwekers en particulieren zijn van harte welkom. Eerder al in de
bioscoop! Aanvang 20u00; Maas-Jacobszaal in het Vogelopvangcentrum/Kl-
Zundert
 
Zaterdag 17 december
Vogeltelling
 
Telling/monitoring van watervogels vanaf de boot op het Krammer/Volkerak.
Wil je een keer mee? Dan tijdig opgeven bij Rien van Oers : 06-81776017