Rondgors 19 september 2021

Op zondagmorgen zijn we met 14 leden gaan wandelen in Rondgors in Rijsbergen. Een mooie wandeling , weer verschillende soorten vogels te zien en veel soorten wilde planten ( een van de leden wist hier ons veel over te vertellen) Gezien: o.a. boerenzwaluwen, graspiepers, blauwe reiger, canadese gazen, dodaars, kneutjes, gele kwikstaarten, torenvalk, bonte specht, kieviten, buizerd, gaai, fazant, roodborsttapuit Planten: o.a. kardinaalsmuts, bermzegge, rozebottels met rozenbottelgalwesp, beemdgras, perzikkruid, ganzenvoet, varkensgras, weegbree, Canadese fijnstraat, harig wilgenroosje Vee: Hereford
gele kwikstaarten
rozenbottelgalwesp
Hereford
torenvalk en kraai