Nieuwsbrief april 2010

Eindelijk hebben we de lange en koude winter achter ons gelaten en al liggen we dan een paar weken achter op de natuurkalender, de lente heeft zich nu definitief aangediend. Ongetwijfeld is de populatie kerkuilen, ijsvogels en winterkoningen door de strenge winter flink teruggelopen maar hopelijk zijn zij weer in staat om door voorspoedige broedresultaten nog deze zomer hun aantallen weer op peil te brengen.

In de bijlage vindt u weer het lente- en zomer programma en zoals gewoonlijk hebben we weer een overvolle agenda. Wij hopen dat de animo voor de wandelingen, excursies en andere activiteiten weer groot is. Wij willen nog extra aandacht vragen voor het feit dat wij vanaf dit voorjaar de parkeerplaats van het Vogelrevalidatiecentrum in Klein-Zundert als vertrekpunt hebben gekozen. Onze auto's en fietsen staan hier dan vertrouwd en veilig tijdens onze wandelingen en excursies.

Penningmeester Tineke stuurt u bijgaand ook een rekening voor de contributie van 2010 en zoals u kunt zien hebben wij gezien de huidige financiële situatie van de vereniging in de laatste ledenvergadering besloten om ook voor dit jaar weer geen contributieverhoging te vragen. Wel vragen wij of u de contributie zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk binnen 4 weken op onze bankrekening zou willen overmaken met duidelijke vermelding van uw naam en adres. Zo kunnen ook wij weer aan onze financiële verplichtingen voldoen.

Vergeet u zich ook niet op te geven voor de Hemelvaartexcursie die gepland staat van 13 t/m 16 mei; zoals bekend gaan we dit jaar naar het Teutoburgerwoud in Duitsland. Voor aanmeldingen en/of meer informatie gelieve Jac Brosens even te bellen of te mailen. (Tel. 5973019 of email: jbrosens@hetnet.nl)

Rest mij nog te melden dat de Vogel- en Natuurwerkgroep dit jaar 35 jaar bestaat en dit jubileum willen wij natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Wij gaan dit op een gepaste wijze vieren en dat betekent dat wij een gezellige feestdag in elkaar gaan zetten waarvoor alle leden zijn uitgenodigd. U krijgt hierover later nog meer informatie maar u kunt alvast zaterdag 11 september in uw agenda of op de kalender aankruisen zodat u deze dag kunt vrijhouden om bij dit feest aanwezig te zijn.

Namens het bestuur wens ik u allen een heel natuurrijk en zonnig voorjaar toe gevolgd door hopelijk een lekker warme zomer met heel veel bijzondere waarnemingen en wij kijken nu al uit naar onze jubileumdag op 11 september.

Dré Mutsters
Voorzitter