Huiszwaluw Project 2015

Het huiszwaluwproject loopt al sinds 1989 in de gemeente Zundert en het dorp Schijf.
Omdat dit project zolang loopt kan men de vooruit- of achteruitgang van deze soort bepalen.
De eerste huiszwaluwen verschijnen eind maart,maar de meerderheid komt in april en mei.
Hij broedt vrijwel uitsluitend aan gebouwen en bruggen.
Ze zijn het talrijkst in de omgeving van meren,plassen en rivieren.
De huiszwaluw is een koloniebroeder.
Het nest bestaat uit klei of zand.
De huiszwaluw broed een of twee keer per jaar.
Aantal eieren per nest varieert van twee tot zes(gemiddeld 4a5 eieren)
Het voedsel bestaat uit enorme hoeveelheden muggen en andere vliegende insecten.
De wegtrek begint in augustus en kent een hoogte punt eind augustus en begin september.
De huiszwaluw overwintert namelijk in zuidelijker Afrika.
Er werden in Nederland in 2014 in totaal  31.790 nesten geteld.
In Noord-Brabant ging de populatie in 2014 met 5,5 procent achteruit.