Activiteitenprogramma Periode April t/m Juni 2019

Zaterdag 13 april
Vogeltelling
 
Telling van watervogels vanaf de boot op het Krammer/Volkerak. Als je mee wil gaan dan
vooraf deelname aanmelden bij Ad van Gastel (076-5985332 – email: ad.gastel@ziggo.nl )
 
Zondag 14 april
Natuurwandeling
Vergoeding € 1,50
 
Een lentewandeling door het moerasgebied van de Matjes levert altijd een aantal mooie
waarnemingen op zoals blauwborst, baardmannetje en kiekendief. Ook de sprinkhaan-
zanger laat zich hier zien en (vooral) horen. Laarzen of waterdichte schoenen aanbevolen!
Vertrek 07u00 vanaf het Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A in Klein-Zundert en
verzamelen om 07u15 bij de kerk in de Pastoor de Bakkerstraat in Achtmaal.
 
Zaterdag 20 april
Amfibieën-lezing en
veldbezoek
 
Tariq Stark van Stichting Ravon komt een lezing geven over de Bsal-ziekte die momenteel
heerst onder de salamander en paddenpopulatie. Doel van de lezing is om de mensen
bewust te maken van deze ziekte en het melden hiervan. Na de lunch maken we een
wandeling langs een paar poelen om amfibieën te monitoren. Deze lezing en wandeling is
voor iedereen toegankelijk; deelname graag aanmelden bij ado@vnwgz.nl zodat we weten
hoeveel mensen er gaan deelnemen aan de lezing/excursie. Lunchpakket zelf meebrengen.
Aanvang 11u00; Maas-Jacobzaal in het Vogelrevalidatiecentrum/Klein-Zundert.
 
Maandag 22 april
(Tweede Paasdag)
Vergoeding € 3,00
 
Natuurlijk gaan we ook dit voorjaar weer naar het natuurgebied Kelsdonk bij Etten-Leur.
Dit gebied bestaat uit grasland met zogenaamde frikken (smalle stroken bos met water) en
dit gebied heeft een grote aantrekkingskracht op vogels zoals blauwborst, roodborsttapuit,
kleine karekiet, rietgors, bruine kiekendief maar ook de lepelaar foerageert hier vaak.
Vertrek 07u00 vanaf het Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A in Klein-Zundert en
verzamelen om 07u30 aan het Windgat nabij de hoek Haansberg en de Bollendonkseweg.
 
Hemelvaartexcursie
4 t/m 12 mei
 
Polen is dit jaar de bestemming van de Hemelvaartexcursie waar de oerbossen van
Bialowieza tegen de grens van Wit-Rusland bezocht gaan worden. Met zijn unieke fauna en
flora belooft deze 8-daagse natuur een heel bijzondere tocht te worden. Gaan we de wisent,
eland of lynx zien? Ook het auerhoen staat hoog op de gehoopte waarnemingslijst…!
 
Zondag 5 mei
Wandeling
Vergoeding € 1,00
 
De leefomgeving in dit nieuwe natuurgebied Turfvaart-Bijloop ontwikkelt zich razendsnel
nu het oppervlaktewater langer wordt opgehouden en er een prachtig plas-dras gebied
ontstaat met verruigde weilandjes waar o.a. wulp en watersnip zich thuis voelen
Vertrek 06u45 vanaf het Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A en verzamelen 07u00 bij
parkeerplaats “De Bak” aan de Ettensebaan.
 
Zaterdag 18 mei
Vogeltelling
 
Telling van watervogels vanaf de boot op het Krammer/Volkerak. Als je mee wil gaan dan
vooraf deelname aanmelden bij Ad van Gastel (076-5985332 – email: ad.gastel@ziggo.nl )
 
Zondag 19 mei
Natuurwandeling
Vergoeding € 3,50
 
Het “Ommetje Broskens” in Baarle voert ons langs oude padden door een glooiend
landschap waar SBB een laarzenpad heeft aangelegd langs en over de natte beemden. Een
prachtig gebied voor weidevogels maar ook de boomkikker voelt zich hier thuis.
Vertrek 06u30 vanaf het Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A en verzamelen om
07u15 bij knooppunt 54 op de hoek v/d Nieuwstraat en de St. Janstraat in Baarle Nassau.
 
Zaterdag 25 mei
Avondwandeling
 
Deze avondwandeling over de Tachtig Bunders van landgoed De Moeren blijft spannend
tot op het einde: zal de nachtzwaluw bij het vallen van het schemerduister zich laten zien?
Een “ontmoeting” met deze geheimzinnige vogel is altijd heel bijzonder en als we zijn
trillende geluid weer hebben gehoord en hem met zijn geruisloze, vlinderachtige vlucht
hebben waargenomen is de avondwandeling geslaagd!
Vertrek 20u15 vanaf Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A en verzamelen om 20u30 bij
de parkeerplaats van café ‘in den Anker’ aan de Moersebaan. Omstreeks 22.30 weer terug.
 
Zondag 2 juni
Wandeling
Vergoeding € 1,00
 
De natuur op de Oude Buisse Heide is met zijn bossen, heide en vennen bijna
adembenemend mooi en de prachtige lanen en dreven stralen een oorverdovende stilte uit.
Hier schreef Henriëtte Roland Holst haar mooiste gedichten. Het gebied van de zwarte
specht, boomklever, bosuil, gekraagde roodstaart maar ook van de mandarijneend!
Vertrek 06u45 vanaf Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A en verzamelen om 07u00 bij
de parkeerplaats van ’t Pannehuske, Roosendaalsebaan 4 in Achtmaal
 
Zaterdag 15 juni
Vogeltelling
 
Vogeltelling vanaf de boot op het Krammer/Volkerak. Deelname vooraf aanmelden bij Ad
van Gastel (076-5985332 – email: ad.gastel@ziggo.nl )
 
Zondag 16 juni
Wandeling
Vergoeding € 3,00
 
We volgen vandaag het oude smokkelaar pad waar tussen de mooie dreven, oude zee-
dennen en loofbossen de eindeloze heidevelden liggen met het grote ven in de Goudberg. De
stilte en sfeer zijn hier magisch en we fantaseren dan zelf maar dat we de smokkelaars zijn.
Vertrek 06u30 vanaf Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A en verzamelen om 07u00 bij
de parkeerplaats van ‘het Smokkelaartje ”aan de Goudbergseweg 8 in Strijbeek.
 
Zaterdag 29 juni
Avondwandeling
 
Een zomeravondwandeling over de Pannenhoef waar gevarieerde bossen en bloemrijke
weilanden nog algemeen goed zijn. Ideaal voor roofvogels zoals buizerd en havik. De vele
vennen trekken allerlei soorten watervogels aan zoals ganzen, zwanen n eenden maar ook
de ijsvogel is hier een vaste bezoeker evenals de boomvalk die hier op libellen jaagt.
Vertrek 18u45 vanaf het Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A en verzamelen om
19u00 op de parkeerplaats “de Ganger” aan de Panhoefweg 1in Klein-Zundert.