Activiteitenprogramma Periode April t/m Juni 2018

 Zondag 22 april

Natuurwandeling

Vergoeding € 1,50

De Maatjes is een uniek natuurreservaat met zoetwaterrietvelden, broekbossen en natte weilanden op de grens van Achtmaal en Nieuwmoer. Onlangs is hier nog een observatie- toren geplaatst en zijn er wandelroutes uitgezet en kan men genieten van de bijzondere plantengroei en de vele vogelsoorten zoals Blauwborst, Baardmannetje en kiekendief.

Vertrek 07u00 vanaf het Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A in Klein-Zundert en verzamelen om 07u15 bij de kerk in de Pastoor de Bakkerstraat  in Achtmaal.

Zaterdag 12 mei

Vogeltelling

Telling van watervogels vanaf de boot op het Krammer/Volkerak. Als je mee wil gaan dan vooraf deelname aanmelden bij Ad van Gastel (076-5985332 – email: ad@vnwgz.nl)

Zondag 13 mei

Natuurwandeling

Vergoeding € 3,00

Het natuurgebied Kelsdonk bij Etten-Leur  bestaat uit laag grasland met zogenaamde frikken (smalle stroken bos met water daar omheen) en dit gebied heeft een grote aantrekkingskracht op vogels.  In het voorjaar zie je hier veel blauwborsten maar ook roodborsttapuit, kleine karekiet, rietgors, groenpootruiter, bruine kiekendief en ook de lepelaar foerageert hier regelmatig tijdens de vogeltrek.

Vertrek 07u00 vanaf het Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A in Klein-Zundert en verzamelen om 07u30 aan het Windgat nabij de hoek Haansberg en de Bollendonkseweg.

Hemelvaartexcursie

14 t/m 18 mei

Deelname

vooraf aanmelden

De Hemelvaartexcursie gaat dit jaar naar Texel en dat betekent heel veel vogels.

Als je aan deze meerdaagse vogelreis wil deelnemen dan gelieve tijdig aan melden.

Voor meer info: zie onze website www.vnwgz.nl en aanmelden bij Ado Havermans (ado@vnwgz.nl tel. 0650465391)

Zaterdag 26 mei

Avondwandeling

Een lenteavondwandeling over de Tachtig Bunders van landgoed De Moeren blijft spannend tot op het einde want natuurlijk kijken we bij het vallen van het schemerduister altijd weer uit naar een “ontmoeting” met de geheimzinnige nachtzwaluw en als we dan zijn mechanisch trillende geluid weer hebben gehoord en hem met zijn geruisloze, vlinderachtige vlucht hebben waargenomen, dan is de late wandeling weer geslaagd.

Vertrek 20u15 vanaf Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A en verzamelen om 20u30 bij de parkeerplaats van café ‘het Anker’ aan de Moersebaan. Omstreeks 22.30 weer terug.

    Zondag 3 juni

Wandeling

Vergoeding € 5,00

Het natuurgebied Huis ter Heide is een verborgen pareltje. Tussen de loof- en naaldbossen en de glooiende akkers liggen waterrijke vogelparadijsjes met bijzondere vogelsoorten, libellen en een rijke flora en de wandelroutes lopen hier tussen de Schotse hooglanders.

Vertrek 06u00 vanaf Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A en verzamelen om 06u45 bij de parkeerplaats Auberge de Moerse Hoeve, Heibloemstraat 12 in 5176 De Moer bij Loon op Zand.

Zaterdag 16 juni

Vogeltelling

Vogeltelling  vanaf de boot op het Krammer/Volkerak.  Deelname vooraf aanmelden bij Ad van Gastel (076-5985332 – email: ad@vnwgz.nl)

   Zondag 17 juni

Wandeling

Vergoeding € 1,00

Het nieuwe natuurgebied Turfvaart-Bijloop die een verbinding maakt tussen Pannenhoef en Vloeiweide heeft nu al bewezen dat het een aanwinst is voor onze omgeving. Vorig jaar al, amper een paar maanden na de opening, werd er een broedgeval klauwier gemeld.

Vertrek 06u45 vanaf het Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A en verzamelen 07u00 bij

parkeerplaats “De Bak” aan de Ettensebaan.

   Woensdag 27 juni

   Avondwandeling

 

Een avondwandeling langs de oevers van de Aa- of Weerijs levert altijd een aantal mooie waarnemingen op. In het retentiebekken bij de Wildert hoor je de waterral (en met een beetje geluk zien we hem) en in het natuurgebiedje achter de Boon-Tuinen kunnen we de ijsvogel en oeverzwaluwen verwachten.

Vertrek 18u45 vanaf het Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A.

 

Voor vragen en informatie over bovengenoemde activiteiten gelieve contact op te nemen met

Dré Mutsters (076-5975124) of Ad van Gastel (076-5985332)

Zie ook onze website voor informatie: www.vnwgz.nl

 

De reiskostenvergoeding vermeld bij de excursies geldt voor de passagiers en is bepaald op km-basis van de bestemming.

Plaats van verzamelen: parkeerplaats Vogelrevalidatiecentrum, Luitertweg 36A /Kl-Zundert.