Activiteitenprogramma periode april t/m juli 2012

 

Paasmaandag

9 april

Natuurwandeling

 

Vergoeding € 2,50

Ook dit jaar wandelen we weer door het kleinschalige en gevarieerde natuurgebied Kelsdonk bij Etten-Leur waar vele soorten zang-, water- en roofvogels hun biotoop hebben gevonden. De blauwborst, bruine kiekendief en zilverreiger komen zeker in het boekje.

Vertrek 07.00 uur vanaf het Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A - verzamelen 07.30 uur bij het havenpaviljoen “de Turfvaart’ bij de jachthaven De Keen in Etten-Leur.

 

Zaterdag 14 april

Vogeltelling

Telling van watervogels vanaf de boot op het Krammer/Volkerak. Als je mee wil gaan dan vooraf deelname aanmelden bij Ad van Gastel (076-5985332 – email: ad.gastel@ziggo.nl)

 

Zondag 22 april

 

Natuurwandeling

 

Vergoeding € 3,00

Lopend door het stroomgebied van de Chaamse Beek heb je een weids uitzicht over weilanden en houtwallen met knotten. In dit gebied ligt een klein pareltje, ‘t Reservaatje genaamd waar zeldzame bloemen bloeien en veel soorten zangvogels voorkomen.

Vertrek 07.00 uur vanaf het Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A - verzamelen 07.30 uur aan de Wouwerdries in Chaam.

 

Zondag 6 mei

 

Natuurwandeling

 

Vergoeding € 1,50

Het grootste rietmoeras van West-Brabant ligt op de grens van Achtmaal en Nieuwmoer (B) en in dit natuurgebied met omliggende weilanden brengen tientallen soorten water-, riet-, en weidevogels in dit voorjaar weer hun jongen groot. Waarschijnlijk ook de bruine kiekendief, de blauwborst en het baardmannetje en misschien zelfs de steltkluut.

Vertrek 07.00 uur vanaf het Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A - verzamelen 07.15 uur bij de kerk in Achtmaal.

 

Zaterdag 12 mei

Vogeltelling

Voorjaarstelling van watervogels vanaf de boot op het Krammer/Volkerak. Als je mee wil gaan dan even aanmelden bij Ad van Gastel (076-5985332 – email: ad.gastel@ziggo.nl)

 

Hemelvaartexcursie

Ameland

4-daagse excursie

17 t/m 20 mei

We gaan weer naar het waddeneiland Ameland voor de Hemelvaartsexcursie. Er is een prachtige groepsaccommodatie gereserveerd en het belooft weer een gezellige excursie te worden en natuurlijk hopen we op prachtig weer en heel veel vogels en zeehonden…

Voor deelname en meer informatie over deze meerdaagse excursie gelieve contact op te nemen met Jac Brosens (tel 076-5973019 of email: jbrosens@hetnet.nl)

 

Zaterdag 26 mei

Natuurwandeling

 

Vergoeding € 7,00

 

Traditiegetrouw staat de excursie naar het eiland “Tiengemeten” weer op het programma. Dit natuureiland biedt nu een habitat en biotoop voor vele soorten zang- en roofvogels, steltlopers, eenden- en ganzensoorten. De grote grazers en paarden begeleiden ons op onze tocht over dit unieke eiland in het Hollands Diep. Zorg zelf voor koffie en broodjes.

Vertrek 07.30 uur vanaf het Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A en om 09.00 uur nemen we de pont in Nieuwendijk op Zuid Beijerland.

 

Tweede Pinksterdag

Maandag 28 mei

 

Fietstocht

 

 

We gaan fietsen langs de Brabantse Wal waar Brabant Zeeland kust! Een fietsroute door de bosreservaten van de Wouwse Plantage en Mattemburgh, langs de Binnenschelde van Bergen op Zoom en de aardbeien- en aspergevelden van Hoogerheide en Osendrecht. Natuurlijk maken we een stop om koffie te drinken en de streekprodukten te proeven.

Vertrek met de auto om 10.00 uur vanaf het Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A

(Bij slecht weer gaat deze fietstocht niet door; informatie Dré Mutsters – 076-5975124)

 

Woensdag 30 mei

 

Avondwandeling

 

Een avondwandeling door het landgoed de Moeren en Tachtig Bunders. Zodra de schemering invalt gaan we op zoek naar de nachtzwaluw. Zullen we zijn snorrende ‘gezang’ weer horen en de typische ‘zweepslag’ als hij zijn vleugels tegen elkaar slaat?

Vertrek 20.00 uur Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A en verzamelen om 20.15 uur bij de parkeerplaats van café ‘het Anker’ aan de Moersebaan.

 

Zondag 3 juni

Natuurexcursie

 

Vergoeding € 7, 00

Natuurwandeling door het Dommeldal zoals dat er 100 jaar geleden ook al uitzag; een gevarieerd natuurgebied met kleine hooi- en weilanden tussen houtwallen waar de Dommel traag doorheen kronkelt. Een ideaal gebied voor zangvogels, spechten en roofvogels.

Vertrek 06.30 uur vanaf het Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A ; het startpunt is bij cafécamping ‘de Volmolen’, Volmolen 1 in Riethoven.

 

Donderdag 14 juni

 

Avondwandeling

 

Vergoeding € 1,00

Geen voetbal kijken maar heerlijk dwalen door de dreven, de lanen en de heidevelden van de Oude Buisse Heide waar Henriëtte R. Holst zich zo thuis voelde. De buizerd thermiekt er op de avondwarmte en de zwarte specht begroet ons met typische roep en luid geroffel.

Vertrek 19.45 uur Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A en verzamelen om het 20.00 uur bij de parkeerplaats van café ’t Pannenhuske/Wallstein.

 

Zaterdag 16 juni

Vogeltelling

Zomertelling van watervogels vanaf de boot op het Krammer/Volkerak. Als je mee wil dan vooraf deelname aanmelden bij Ad van Gastel (076-5985332 – email: ad.gastel@ziggo.nl)

 

Zondag 17 juni

Natuurexcursie

 

Vergoeding € 2,00

Het kleinschalige landschap van de Vloeiweide met de Turfvaart en Bijloop is heel bijzonder en herbergt vele soorten zangvogels zoals de zeldzame fluiter. De kleine blauwe weilandjes en graanakkers bieden nestgelegenheden aan o.a. patrijs en kneu en in de populieren en bospercelen horen we de wielewaal, de havik en spechten.

Vertrek 07.00 uur vanaf het Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A en 07.15 uur verzamelen bij de kerk in Rijsbergen.

 

Dinsdag 26 juni

 

Avondwandeling

Avondwandeling langs de recent aangelegde ecologische verbindingszones en retentiebekkens van de Aa- of Weerijs waar in de natte natuurparels van de Boontuinen en de Muisvlonder diverse soorten watervogels (waterral) foerageren en ook broeden.

Vertrek 19.00 uur vanaf het Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A

 

Zondag 1 juli

 

Natuurexcursie

 

Vergoeding € 6,00

De Kampina is een uitgestrekt natuurgebied van droge en natte heide, gevarieerde naaldbossen en beken. Hier jaagt de boomvalk boven de vennen en laten de sprinkhaanzanger en blauwborstje hun gezang horen in de rietkragen van de moerassen.

Vertrek 07.00 uur vanaf het Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A

 

Woensdag 11 juli

 

Avondwandeling

 

Vergoeding € 2,50

 

Als afsluiting van het seizoen maken we nog een avondwandeling over de Kalmthoutse heide waar de leeuweriken volop zingen en de wulp zijn jodelend ‘koer-li’ laat horen. Overal ritselen de hagedissen in de heidestruiken en kwaken de kikkers in de vennen.

De zomer toont zich in al haar warmte en schoonheid!

Vertrek 19.00 uur vanaf het Vogelrevalidatiecentrum/Luitertweg 36A

Voor vragen en informatie over bovengenoemde activiteiten gelieve contact op te nemen met
Dré Mutsters (076-5975124) of Ad van Gastel (076-5985332)

De reiskostenvergoeding vermeld bij de excursies geldt voor de passagiers en is bepaald op km-basis van de bestemming.
Plaats van verzamelen: parkeerplaats Vogelrevalidatiecentrum, Luitertweg 36A /Kl-Zundert.