Activiteitenprogramma April t/m Juni 2023

Periode April t/m Juni 2023Zaterdag 8 april

Natuurwandeling

 

Natuurwandeling door en langs de lanen, bossen, vennen en heidevelden van de (Oude) Buisse Heide; Henriëtte Roland Holst schonk dit natuurgebied in 1945 aan Natuurmonumenten. De baltsvlucht van de boompieper gaan we zeker zien en  wellicht ook de zwarte specht en de klapekster.                                                                                                  

Vertrek 06u45 vanaf parkeerplaats VRC in Klein-Zundert en verzamelen om 07u00 op de parkeerplaats tegenover de Angorahoeve aan de Roosendaalsebaan 11 in Achtmaal

Zaterdag 15 april

Vogeltelling

Telling/monitoring van watervogels vanaf de boot op het Krammer/Volkerak.

Wil je een keer mee? Dan tijdig opgeven bij Rien van Oers:06-81776017

Zondag 23 april

Natuurwandeling

Een bezoek aan het eiland Tiengemeten staat garant voor mooie waarnemingen zoals de zeearend, kiekendief, slechtvalk, baardmannetje en waterral. Kosten oversteek met de pont Euro 4,00; leden Natuurmonumenten Euro 2,00 (lidmaatschapspas meenemen). Ticket voor de pont kan je reserveren via de site van Natuurmonumenten. Neem wat te eten en drinken mee!

Vertrek om 08u30 vanaf parkeerplaats VRC in Klein-Zundert.

Vrijdag 5 mei

Natuurwandeling

Deze wandeling in de vallei van het Merkske gaat door het natuurgebied De Broskens. De route door kleinschalige landschappen van bos en akkers worden afgewisseld met poelen, houtwallen, weilanden en natte beemden. Geelgors, nachtegaal en wielewaal worden hier nog regelmatig gespot en ook de boomkikker heeft hier zijn habitat.                                                                       Vertrek om 07u00 vanaf de parkeerplaats van het VRC en verzamelen om 07u15 op het pleintje voor de kerk in Minderhout/België.                                                                             

Hemelvaartexcursie

8 t/m 12 mei

Voor de 4-daagse Hemelvaartsexcursie is dit jaar de mooie groepsaccommodatie Peelvenhoeve  in Liessel geboekt in de omgeving van de Groote Peel in Oost-Brabant. Heb je interesse om mee te gaan? Misschien zijn er nog een paar plekken beschikbaar. Even contact opnemen met Ado Havermans :

telefoon 06-50465391

Zaterdag 13 mei

Vogeltelling

Telling/monitoring van watervogels vanaf de boot op het Krammer/Volkerak.

Wil je een keer mee? Dan tijdig opgeven bij Rien van Oers:06-81776017

Zaterdag 20 mei

natuurwandeling

In dit gebied waren we niet eerder maar het belooft een hele bijzondere excursie te worden. Het Quackjeswater in het natuurgebied het Voornes Duin. Een uniek gevarieerd gebied met uitgestrekte duinen, duingraslanden en vochtige valleien. Meer dan de helft van onze plantensoorten komt hier voor en 2/3 van onze broedvogelsoorten bouwen hier hun nest. Gaan we de geoorde fuut zien??

Eten en drinken meenemen!

Vertrek om 07u00 vanaf de parkeerplaats Vogelopvangcentrum Klein-Zundert.

Woensdag 31 mei

Avondwandeling

Natuurlijk moet deze avondwandeling over de Tachtig Bunders van landgoed De Moeren op het programma. Pas bij het schemerdonker zal de nachtzwaluw zich laten horen en zien. Een ontmoeting met deze geheimzinnige vogel (in de volksmond “geitenmelker” genoemd) is altijd heel bijzonder en als we zijn ratelende geluid en kenmerkende “ koe-wiek” roep weer hebben gehoord en hem met zijn geruisloze, vlinderachtige vlucht hebben waargenomen is de avondwandeling geslaagd! Vertrek 20u15 vanaf parkeerplaats VRC en verzamelen om 20u30 bij café ‘in den Anker’ aan de Moersebaan. Omstreeks 22.30 weer terug.

    

 Zaterdag 10 juni

Excursie

Vandaag maken we een excursie naar de Marker Wadden, een natuurherstelproject in het Markermeer. Een vogelparadijs op een nieuw stukje Nederland. Om 09u30 vertrekken we met de veerpont vanuit Lelystad en na ongeveer een half uurtje varen bereiken we het wandeleiland waar we 3 ½ uur mogen rondwandelen om daarna weer terug te varen.

Eigen bijdrage euro 12,50 voor de pont (de vereniging betaalt het restbedrag) en de vervoerskosten per auto worden samen betaald.

Eten en drinken meenemen!

Voor 1 mei deelname aanmelden bij Rien van Oers: 06-81776017 of per email rienmonica@ziggo.nl

Zaterdag 17 juni

Vogeltelling

Telling/monitoring van watervogels vanaf de boot op het Krammer/Volkerak.

Wil je een keer mee? Dan tijdig opgeven bij Rien van Oers:06-81776017

   

 Zaterdag 24 juni

          Wandeling

 

Voor de laatste wandeling van dit seizoen gaan we naar het grensoverschrijdende natuurgebied van de Noordpolder bij Ossendrecht. Een waterrijk gebied met vennen en rietkragen waar we zeker de blauwborst, de kleine karekiet en misschien ook de ijsvogel gaan zien. 

Vertrek 0m 07u00 vanaf de parkeerplaats van het VRC en verzamelen bij het Calfven 99 in Ossendrecht.

Zaterdag

Augustus 26

Jubileumfeest

Ons jubileumfeest kon eerder door het corona-gebeuren niet door gaan. In de boerderij-tuin bij Frans en Toos in de Moersebaan gaan we dit feest toch nog vieren en met een wandeling, een hapje en een drankje en muziek gaan we er een gezellige dag van maken. Deelname aan deze feestdag voor 15 augustus opgeven

dre@vnwgz.nl

Meer details en programma volgen later maar reserveer deze dag alvast in de agenda! 

Aanvang 14u00; locatie boerderij Frans en Toos, Moersebaan 1A in Klein-Zundert.

   

 

              

 Voor vragen en informatie over bovengenoemde activiteiten gelieve contact op te nemen met

 Rien van Oers (06-81776017) of Dré Mutsters (06-81068016)

Zie ook onze website voor informatie: www.vnwgz.nl

 

De reiskostenvergoeding voor de passagiers wordt in overleg vastgesteld en wordt bepaald op km-basis van de bestemming.

Plaats van verzamelen: parkeerplaats Vogelrevalidatiecentrum (VRC), Luitertweg 36A Kl-Zundert.